ȘTIȚI CĂ HRISTOS TRĂIEȘTE ÎN INIMA VOASTRĂ? | World Challenge

ȘTIȚI CĂ HRISTOS TRĂIEȘTE ÎN INIMA VOASTRĂ?

Gary Wilkerson
July 9, 2018

„Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi..” (1 Corinteni 3:16-17)

Pavel începe această parte a epistolei, întrebând: „Nu știți?” Este o întrebare alarmantă, deoarece creștinii din Corint erau deja credincioşi de aproximativ opt ani, totuși apostolul le adresează una dintre cele mai elementare întrebări. „Nu știți că sunteți templul lui Dumnezeu?” Poate că nu reușiseră să înțeleagă acest lucru, deși Pavel îi învățase mai înainte.

Vreau să-ți pun şi ţie întrebarea asta. Știi cu adevărat că eşti templul lui Dumnezeu? Crezi lucrul acesta? Este bine întipărit în inima ta? Acest Dumnezeu, care locuiește în noi într-o lumină atât de glorioasă, minunată, prețioasă, iubitoare, curată și sfântă, a ales un loc în care să locuiască și acesta este în aceia a căror inimă este umilă și plină de pocăinţă.

Cum te influențează să știi că acest Dumnezeu al întregii creații trăiește în tine? Ce rezolvare aduce acest fapt în faţa tuturor problemelor și încercărilor cu care te confrunți în viață? Testelor și necazurilor în care te aflii? Tristeții vieții tale? Durerii?

Hristos trăiește în voi, prezența manifestată a lui Dumnezeu. Focul lui Dumnezeu, care i-a condus și i-a călăuzit pe copiii lui Israel, a decis nu doar să vă iasă înainte, ci a spus: „Stați puțin! Agăţaţi-vă de Mine sau voi veni Eu personal să locuiesc în voi.” Stâlpul de foc, norul de fum - El trăiește acum în tine. Călăuzirea, domnia, potențialul, puterea, gloria, dragostea, roada Duhului.

Trebuie să cerem Duhului Sfânt să ne ajute să-L vedem pe Dumnezeu în stilul nostru de viață, în experiența noastră de închinare, în umblarea noastră zilnică cu El.

Download PDF