​ÎL VOM PRIVI PE ISUS | World Challenge

​ÎL VOM PRIVI PE ISUS

David Wilkerson (1931-2011)March 12, 2019

Raiul! Promisiunea cerului este chiar în centrul evangheliei, cu toate acestea, în zilele noastre nu auzim prea multe despre acest subiect ce aduce bucurie. De fapt, Biblia nu ne spune prea multe despre ce înseamnă cerul. Isus nu s-a așezat cu ucenicii pentru a explica gloria și măreția cerului. El a spus tâlharului pe cruce: "Astăzi vei fi cu Mine în Rai", dar  El nu i l-a descris (Luca 23:43).

În textul din 2 Corinteni 12: 1-6, apostolul Pavel se referă la ceruri atunci când vorbește despre ridicarea acestuia in Paradis. El spune că a văzut și a auzit lucruri de acolo, care i-au cuprins de mintea fără a putea să le descrie în cuvinte. Deși a fost mulțumitor pentru viața și chemarea sa, de-a lungul anilor de slujire, dorința lui continuă era să se întoarcă acasă și să fie cu Domnul. El a vorbit elocvent despre tânjirea pentru  ceruri  atunci când a scris: "Da, suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă, la Domnul." (2 Corinteni 5: 8).

Știm că tronul lui Dumnezeu este în ceruri și că Isus se află acolo, împreună cu îngeri în nenumărate mulțimi. Pavel spune că odată ce vom ajunge acolo, îl vom vedea pe Isus "față în față" (1 Corinteni 13:12). Vom avea acces imediat și personal la Domnul pentru veșnicie și numai acest lucru ar trebui să ne dea bucurie inimilor noastre. Isus a mers să ne pregătească o locuință, unde vom trăi împreună cu El pentru totdeauna (vezi Ioan 14: 3).

Nu ne vom relaxa și nu "vom avea adunări" ​​mereu în ceruri. Biblia ne spune că vom domni împreună cu Domnul ca "împărați și preoți pentru Dumnezeul nostru" (Apocalipsa 5:10). De asemenea, ni se vor da sarcini palpabile în acea lume nouă și vom lucra precum slujitorii Săi (vezi Apocalipsa 22: 3). Nu vor mai exista lacrimi în cer: "Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor" (21: 4). Nici durere, nici o întristare, nici moarte, nici temeri.

Dragilor, faceți din ceruri profunda voastră dorință. Isus se întoarce pentru cei care tânjesc să fie cu El acolo!

Download PDF