​NOI SLUJIM UNUI DUMNEZEU DREPT | World Challenge

​NOI SLUJIM UNUI DUMNEZEU DREPT

David Wilkerson (1931-2011)March 15, 2019

Domnul stăpânește asupra întregii creații cu măreție și putere. Legile lui guvernează întregul univers - toată natura, fiecare națiune și toate treburile oamenilor. El guvernează mările, planetele, trupurile cerești și toate mișcările lor.

"El stăpâneşte pe vecie, prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui " (Psalm 66:7). "Domnul împărăţeşte îmbrăcat cu măreţie; Domnul este îmbrăcat şi încins cu putere: de aceea lumea este tare şi nu se clatină. Scaunul Tău de domnie este aşezat din vremuri străvechi; Tu eşti din veşnicie!... Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate; sfinţenia este podoaba Casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ţine vremurile." (Psalmul 93:1-2, 5).

Acești psalmi au fost scriși de David, care mărturisea în esență: "Doamne, mărturiile Tale- legile, decretele și cuvintele Tale - sunt irevocabile. Ele sunt vrednice de încredere." Autorul cărții Evrei amintește aceste lucruri, declarând  Cuvântul viu al unui Dumnezeu veșnic și neschimbat (vezi Evrei 13: 8).

Gandeste-te la aceasta. Există legi care operează în univers, care guvernează modul în care ele funcționează, fără excepție. Luați în considerare legile care guvernează mișcările soarelui, a lunii, a stelelor și a pământului. Aceste trupuri cerești au fost toate puse în mișcare atunci când Dumnezeu a rostit un cuvânt, și de atunci acestea au fost conduse de legi pe care Dumnezeu de asemenea, le-a rostit.

Noul Testament ne spune că acest mare Dumnezeu este Tatăl nostru și simte milă față de copiii Săi. "Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat." (Evrei 4:15). Dumnezeu aude fiecare strigăt: "Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor." (Psalmul 34:17).

Ni se spune, de asemenea, că Dumnezeu este un Împăratul drept, care judecă după Legea Sa. Cuvântul Lui este constituția, conținând toate decretele Sale legale, prin care El guvernează cu dreptate. Tot ce există este judecat prin Cuvântul Său neschimbat - inclusiv copiii Lui!

Pur și simplu, putem să luăm Biblia în mâinile noastre și să cunoaștem: "Această carte îmi spune cine este Dumnezeu. Acesta descrie atributele, natura, promisiunile și judecățile Sale. Prin legile rostite din propria Sa gură, El guvernează și domnește. " Iată la ce Dumnezeu puternic slujim!

Download PDF