​SLUJINDU-I LUI ISUS FĂRĂ FRICĂ | World Challenge

​SLUJINDU-I LUI ISUS FĂRĂ FRICĂ

David Wilkerson (1931-2011)March 13, 2019

"Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său.... după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-I slujim fără frică, trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre."(Luca 1:68, 74-75).

Două minunate îndurări sunt incluse în această promisiune a lui Dumnezeu: în primul rând, avem un Răscumpărător care să ne salveze de dușmanii noștri. În al doilea rând, Mântuitorul ne permite să-I slujim fără teamă, în sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții noastre. Aceste promisiuni s-au împlinit prin victoria lui Isus de la cruce, unde Domnul a învins toată conducerea și puterile întunericului, punând piciorul pe capul lui Satan și zdrobindu-l.

Hristos ne-a asigurat ca să putem trăi în zilele noastre fără frică. "În dragoste nu este frică;…şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste." (1 Ioan 4:18). Ioan nu vorbește despre o dragoste neclintită, sau chiar despre o iubirea matură a creștinului. Acesta nu este locul unde începe dragostea perfectă pentru adevărații credincioși. Conform lui Ioan, prima considerație a dragostei desăvârșite este iubirea necondiționată față de frații și surorile noastre în Hristos. "Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a fost făcută desăvârșită în noi" (4:12).

Dacă sunteți interesat să trăiți o viață fără frică, spunea Ioan, există o cale de a ajunge acolo. Într-adevăr, există o iubire desăvârșită care îndepărtează toată teama și acesta este primul pas pe care trebuie să-l facem cu toții: "Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii." (4:11).

A iubi pe ceilalți este ceva ce ni se poruncește să facem. Ioan spunea în capitolul anterior: "Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său, Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El." (3:23).

A iubi pe ceilalți înseamnă ceva mai mult decât a-i ierta, mult mai mult. Înseamnă să stăm în părtășie, să-i prețuim foarte mult pe ceilalți și să ne punem la dispoziția lor în vreme de nevoie. Potrivit lui Ioan, când dragostea noastră este aliniată la Cuvântul lui Dumnezeu - când îmbrățișăm dragostea Lui pentru noi și ne iubim unii pe alții necondiționat - numai atunci vom trăi fără frică.

Download PDF