„NU AM NICIO DORINŢĂ DECÂT HRISTOS” | World Challenge

„NU AM NICIO DORINŢĂ DECÂT HRISTOS”

David Wilkerson (1931-2011)June 22, 2018

Fiecare credincios în Biserica lui Isus Hristos este chemat să fie sfânt - pur și fără vină în ochii lui Dumnezeu. Deci, dacă v-ați născut din nou, sfințenia trebuie să fie strigătul inimilor voastre. „Doamne, vreau să fiu ca Isus. Vreau să fiu sfânt înaintea Ta în toate zilele vieții mele.”

Noul Testament ne spune că suntem chemați să fim sfinți „așa cum Dumnezeu este sfânt.” Cum putem fi noi socotiţi sfinți înaintea lui Dumnezeu?

„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.” (1 Petru 1:15-16)

Pe măsură ce citiți Noul Testament cu privire la acest subiect, puteți să vă simţiţi alarmaţi. „Vrei să spui că trebuie să fiu la fel de sfânt ca și Isus? Imposibil! El era fără pată, perfect. Cum ar putea cineva să trăiască la acel standard?”

Acesta a fost scopul propriu-zis al legii - să ne arate că este imposibil pentru oricine să se supună standardului de sfințenie al lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă nu este niciun sfânt decât Domnul, nu poate fi decât o singură cale pentru a deveni sfânt. Noi trebuie să fim în Hristos și sfințenia Sa trebuie să devină sfințenia noastră.

Pavel spune că, pentru că Isus, rădăcina, este sfânt, atunci noi, ramurile, suntem de asemenea sfinți (vezi Romani 11:16). Ioan scrie: „Eu sunt vița, voi sunteți mlădiţele” (Ioan 15: 5). Cu alte cuvinte, pentru că suntem în Hristos, suntem sfinți în virtutea sfințeniei Sale.

Isus este singurul care întruchipează sfințenia perfectă și dacă orice persoană va trebui să stea vreodată înaintea Tatălui ceresc și să fie primită de El, acea persoană trebuie să fie în Hristos.

Rugăciunea noastră zilnică ar trebui să fie: „Doamne, nu am nicio rugăminte decât Hristos. Eu vin doar pentru că sunt în Hristos și eu doresc sfințenia Lui. Știu că stau în fața Ta, pentru că eu sunt în El!”

Download PDF