Așteptând călăuzirea Domnului | World Challenge

Așteptând călăuzirea Domnului

David Wilkerson (1931-2011)February 7, 2020

Dumnezeu vorbește poporului Său prin Duhul Sfânt și ne face cunoscută vocea Sa: „Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: Iată drumul, mergeţi pe el!, când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga.” (Isaia 30:21)

Unii oameni se întreabă: „Cum pot auzi vocea Sa?” Vocea Duhului Sfânt o auzim, în primul rând, prin Scriptură. Dar înainte de a-L auzi cum ne îndrumă, Dumnezeu ne cere ceva. Trebuie să stăm liniștiți și să așteptăm ca El să lucreze. Nu este un sfat, ci o poruncă. Acesta este secretul unei biruințe și izbăviri depline. În multe ocazii Dumnezeu a poruncit poporului Său să stea pe loc.

După ce Samuel l-a uns pe Saul ca împărat, la un moment dat i-a spus: „Opreşte-te acum… şi-ţi voi face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu!” (1 Samuel 9:27). Samuel spunea: „Saul, de-abia ce te-am uns și deja mintea ta a început să alerge. Te gândești: Ce vrea să facă Dumnezeu? Cum pot să-I cunosc vocea, să știu voia Sa? Oprește-ți eforturile, Saul! Vrei să auzi ceva din partea Domnului și să primești călăuzire? Atunci oprește-te și ascultă!”

Vedem un alt exemplu de așteptare înaintea Domnului pentru călăuzire în împăratul Iosafat: „În spaima sa, Iosafat şi-a îndreptat faţa să caute pe Domnul şi a vestit un post pentru tot Iuda.” (2 Cronici 20:3). Poporul a început să-L cheme pe Domnul. Nu este nimic greșit în a-ți fi teamă; ba mai mult, Dumnezeu este îndelung răbdător cu privire la noi, și nu folosește frica aceasta împotriva noastră.

„Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării...” (20:14) Iată ce a poruncit Duhul: Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţumi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu… Nu veţi avea de luptat în lupta aceasta: aşezaţi-vă, staţi acolo şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul... Domnul va fi cu voi!” (20:15-17)

Poate că eșuăm în felul cum discernem lucrurile, în felul cum ascultăm sau în deciziile noastre. Dar ne putem bucura în Domnul, care este tăria noastră! El ne va face să umblăm pe căile drepte. Este în întregime lucrarea Sa. Trebuie doar să ne predăm Lui, să stăm pe loc și vom vedea izbăvirea pe care ne-o va da!

Download PDF