Acces liber la Tatăl | World Challenge

Acces liber la Tatăl

David Wilkerson (1931-2011)August 25, 2020

 „Nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu.” (Ioan 8:28) Când Hristos a slujit pe pământ, El s-a bucurat de acces deplin la Tatăl. El a spus: „Nu pot face nimic pe cont propriu. Eu fac doar ceea ce Tatăl îmi spune și îmi arată.” (vezi și Ioan 5:19, 30). Mai mult, Isus nu a trebuit numai să se cufunde în rugăciune pentru a obține gândirea Tatălui. Desigur, El s-a rugat des și intens, dar totul ținea de părtășia Sa cu Tatăl.

Era mereu ceva diferit în activitățile Sale de zi cu zi, fie că învăța, vindeca sau scotea demonii. Isus a știut în fiecare moment că este în Tatăl și că Tatăl era în El. El nu a trebuit să „se urce” la Tatăl pentru a ști ce să facă. Tatăl locuia deja în El, făcându-I-Se cunoscut. Și Isus a auzit întotdeauna un cuvânt în urma Lui, spunând: „Aceasta este calea… lucrul acesta trebuie făcut.”

Astăzi, ni se oferă același acces liber la Tatăl pe care și Hristos L-a avut. S-ar putea să vă gândiți: „Așteaptă un moment, asta este ceva incredibil! Eu beneficiez de aceeași cale de acces la Tatăl pe care a avut-o Isus, Creatorul și Domnul universului?”

Nu faceți nicio greșeală: la fel ca și Isus, noi trebuie să ne rugăm des și fervent. Trebuie să fim căutători ai feței lui Dumnezeu – să-L așteptăm pe Domnul. În umblarea noastră zilnică – venirile și plecările noastre, relațiile noastre, viața de familie, slujirea noastră – nu trebuie să‑L implorăm pe Dumnezeu ca să ne dăruiască un cuvânt de încurajare sau călăuzire, fiindcă avem Duhul Său care trăiește în noi. Iar Duhul Sfânt ne descoperă gândul și voia Tatălui. Vocea Lui este întotdeauna în spatele nostru, spunând: „Aceasta este calea, mergi pe ea!"

Adevărul despre unirea noastră cu Hristos a fost un mister ascuns pentru biserică până când a apărut Pavel. Duhul Sfânt l-a folosit pe Pavel pentru a ne revela acest mister, și anume: „Hristos în voi, nădejdea slavei”. (vezi Coloseni 1:27)

Preaiubiților, nu este o problemă complicată. Pur și simplu întrebați-vă dacă L-ați primit pe Isus nu doar ca Mântuitorul vostru, ci și ca Domnul întronat în ceruri. Ați acceptat ca Domnul întronat să trăiască în voi? Nouă ni s-a dat cerul aici, în sufletele noastre. Mântuitorul nostru, Isus Hristos a venit să ne ofere mult mai mult decât mântuirea. El a venit ca noi să putem avea plinătate de viață în fiecare zi.

Download PDF