Aflat în bunăvonța lui Dumnezeu | World Challenge

Aflat în bunăvonța lui Dumnezeu

Gary WilkersonDecember 23, 2019

„În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea şi a zis: „Plecăciune, ție, căreia ți s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!” (Luca 1:26-28)     

Îngerul i-a adus apoi o veste incredibilă: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu! Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus. El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.” (1:30-32)

Maria era o fată simplă dintr-un sat obscur. Trăind într-o cultură dominată de bărbați, a avut puține așteptări în viață mai mari decât de a deveni o soție și mamă bună. Așadar, imaginați-vă cât de neobișnuită a fost această întâlnire pentru ea! Îngerul i-a spus că a găsit favoare înaintea lui Dumnezeu, însă foarte puțin din viața ei putea reflecta o favoare, în orice fel. Cu toate acestea, lucrurile urmau să se schimbe!

Mulți dintre noi suntem ca Maria. Am dori să vedem că circumstanțele în care ne aflăm se schimbă - un copil încercat care își găsește scopul în Hristos, o căsătorie tensionată restaurată la bucuria de la început. De asemenea, ne-am dori să vedem o diferită realitate spirituală în lumea din jurul nostru. Când Maria a început să înțeleagă mărimea făgăduinței lui Dumnezeu, ea a cântat un cântec de recunoștință și laudă: „Sufletul meu măreşte pe Domnul şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită” (1:46-48).

Vizita îngerului nu a fost un eveniment emoțional unic pentru Maria. Nu, a fost o realitate și viața ei a fost schimbată pentru totdeauna. Tot astfel, atunci când găsești favoarea lui Dumnezeu, aceasta nu are ca rezultat doar o schimbare emoțională. Dumnezeu naște ceva nou în viața ta, îți schimbă complet cursul vieții și stârnește o nouă melodie cu sufletul tău.

Astăzi poate crezi că Dumnezeu nu poate fi găsit undeva, însă favoarea Lui este asupra ta! El concepe ceva nou, transformând încercarea ta în slava Lui. El a pus mâna peste tine, așa că ai încredere privind inima ta, familia ta, situația ta - și vei vedea slava Lui.

Download PDF