Alătură-te oamenilor lui Dumnezeu devotați rugăciunii | World Challenge

Alătură-te oamenilor lui Dumnezeu devotați rugăciunii

David Wilkerson (1931-2011)May 22, 2020

Până la vârsta de optzeci de ani, profetul evlavios Daniel i-a prins pe cei doi împărați babilonieni: Nebucadnețar și fiul său Belșațar, după care a slujit în timpul domniei împăratului Darius. Daniel a fost dintotdeauna un om al rugăciunii și nu se gândea deloc să schimbe acest lucru odată cu vârsta sa înaintată.

Împăratul Darius a promovat pe Daniel în funcția cea mai înaltă din țară, punându-l în răspunderea de a forma politica guvernamentală și de a-i învăța pe toți funcționarii și intelectualii curții: „Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii şi pe dregători, pentru că în el era un duh înalt; şi împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăţia.” (Daniel 6:3)

Daniel a fost în mod evident un profet ocupat, dar nimic nu-l putea ține departe pe acest om al lui Dumnezeu de momentele sale de rugăciune. De trei ori pe zi, se retrăgea de la toate obligațiile, poverile și solicitările sale de conducător pentru a petrece timp cu Domnul.

Daniel ne este un exemplu pentru cât de important este să avem conducători ai rugăciunii. Aduceți-vă aminte că el fusese ales peste toate celelalte căpetenii din acel ținut. Luați în calcul și efortul imens de care avea nevoie Daniel pentru a se dedica rugăciunii. La urma urmelor, locuia în orașul New York al zilelor sale, adică în mărețul, maiestuosul și înstăritul oraș Babilon. Trăia într-o vreme de apatie spirituală, când beția, căutarea de plăceri și lăcomia se găseau în rândul oamenilor lui Dumnezeu.

Rugăciunea nu vine în mod natural pentru nimeni, nici măcar pentru Daniel. Un timp disciplinat de rugăciune este ușor de început, dar greu de menținut, atât trupul nostru, cât și diavolul uneltesc împreună împotriva acestui lucru. Rugăciunea eficientă vine din partea slujitorului credincios, silitor, care, văzându-și țara și biserica adâncindu-se tot mai mult în păcat, cade pe genunchi și strigă pentru acestea la Dumnezeu. Dumnezeu își dorește foarte mult să-Și binecuvânteze poporul, dar dacă mintea noastră este poluată de duhul acestei lumi, nu mai suntem în poziția de a primi binecuvântarea Sa.

Vei fi tu astăzi, parte din poporul lui Dumnezeu care se roagă? Dacă da, atunci strigă la El: „O, Doamne, cu orice preț, ține-mă pe genunchi. Tânjesc să văd Duhul Tău mișcând inimile bărbaților și femeilor!”

Download PDF