Angajamentul lui Dumnezeu de a-ți dărui victorie | World Challenge

Angajamentul lui Dumnezeu de a-ți dărui victorie

David Wilkerson (1931-2011)October 16, 2020

Petru a propovăduit un mesaj puternic oamenilor din Ierusalim și inimile lor au fost tulburate când au auzit Cuvântul lui Dumnezeu și și-au recunoscut păcatul. Petru le-a spus: „Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh!” (Fapte 2:38)

Ce înseamnă să te pocăiești? Adevărată pocăință se arată prin tristețe, remușcare și regret față de păcat. Numai jertfa sângelui lui Hristos poate ierta. Pocăința este însă singura modalitate de a cunoaște adevărata vindecare și bucurie. Nu există altă cale de a intra în pacea și odihna lui Hristos. Pavel le-a scris corintenilor despre rodul care rezultă din pocăință:

„În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi! Și ce cuvinte de dezvinovățire! Ce mânie! Ce frică!” (2 Corinteni 7:10-11)

Pocăința și încrederea în sângele mântuitor al lui Hristos duc la absolvire totală a păcatului, iar aceasta înseamnă grațiere, iertare și eliberare de sub puterea păcatului. Compasiunea umană singură nu poate converti sufletul nimănui. Ea ajunge doar până la fire, incapabilă să atingă locurile profunde ale sufletului. Acest adevăr se află chiar în centrul Evangheliei. Vedeți, pocăința duce la iertare – iar iertarea trebuie să ducă la liniște și bucurie.

Povara păcatului – amintirile și bântuirile păcatelor din trecut – nu trebuie dusă dincolo de cruce. Orice doliu pentru păcatele din trecut, orice umilință autoimpusă, trebuie aruncate în fântâna curățitoare a sângelui lui Hristos. În cele din urmă, vine un moment în care toți cei care-L urmează pe Isus trebuie să-L audă spunând: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă!“ (Matei 11:28)

Dacă lupți împotriva unui păcat, o întăritură a lui Satana, ia în considerare aceste patru lucruri:

1.      Fii sigur că ești încredințat că Domnul încă te iubește! Ești încă sub harul și mila Lui.

2.      Pocăiește-te, rugându-L pe Domnul să îți producă întristare dumnezeiască!

3.      Primește dragostea lui Dumnezeu și odihnește-te în promisiunea Lui de a te ierta!

4.      Crede cuvântul Său din Noul Legământ: „Voi fi milostiv față de tine și îți voi ierta toate păcatele. Voi lucra în tine ceea ce este plăcut înaintea Mea!”

Dumnezeu ți-a trimis Duhul Sfânt, care știe să facă față dușmanului și să te elibereze de orice robie. El este vocea calmă și liniștită care te va ghida și te va împuternici în toate bătăliile tale.

Download PDF