Apărat și eliberat | World Challenge

Apărat și eliberat

David Wilkerson (1931-2011)October 3, 2019

În Vechiul Testament, citim povestea lui Ezechia, regele lui Iuda, care a primit o scrisoare de la diavol. Sanherib, regele Asiriei, a semnat-o, dar era venită direct din iad. Sanherib înseamnă „omul păcatului” și îl reprezintă pe Satana, dumnezeul acestei lumi.

În schimb, Ezechia era un om evlavios; „El şi-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel; şi, dintre toţi împăraţii lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. Şi Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei şi nu i-a mai fost supus.” (2 Regi 18: 5, 7). „Omul păcatului”  dorea să-l distrugă pe Ezechia pentru că nu-i slujea - și tocmai acesta este motivul pentru care Satan te va ataca. Când îți pui viața în întregime în mâinile Domnului, ai grijă!

Ești într-o încurcătură chiar acum - într-o problemă cu adevărat profundă? Ți-a spus diavolul că Dumnezeu nu te va salva, că credința ta este prea slabă sau prea mică și că ești ca și mort? Îl auzi pe diavolul râzând: „În ciuda întregii tale iubiri pentru Isus, în ciuda faptului că faci lucrurile corecte și ai încredere în Dumnezeu, ești sortit eșecului.”?

Trucul cel mai mârșav al diavolului este să te facă să crezi că Dumnezeu te-a părăsit și te-a lăsat pradă necazurilor și întristării. El vrea să crezi că toate problemele tale sunt rezultatul pedepsei lui Dumnezeu pentru păcatele tale trecute - dar nu crede asta! Satan este pe cale să te distrugă, dar Domnul nostru este izbăvitorul, cetatea noastră de scăpare. Isaia spune că este trimis „să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească, în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie, în locul plânsului, o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi terebinţi ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.” (Isaia 61: 3).

Nu te afunzi! Pur și simplu ești atacat și înconjurat de minciunile inamicului, deoarece ți-ai pus inima să se încreadă în Domnul. Satan vrea să îți distrugă credința în Dumnezeu. Dar Domnul este pus să te apere și să te izbăvească. Lasă acest lucru să se coboare adânc în inima ta. „Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor care se tem de El și îi scapă.” (Psalmul 34:7).

Download PDF