APUCÂND BIRUINȚA | World Challenge

APUCÂND BIRUINȚA

David Wilkerson (1931-2011)August 20, 2019

Dumnezeu nu-Și înșeală copiii când le promite că: „toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28). El nu minte atunci când face promisiunea că „ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor... Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor.” (Psalmul 34: 15, 17).

Când strigăm la Dumnezeu pentru milă și ajutor, tot cerul intră în mișcare de partea noastră. Ar fi o priveliște incredibilă pentru ochii noștri umani, dacă Domnul ne-ar lăsa să vedem lumea spirituală: să privim către lucrurile bune pe care le-a pregatit pentru cei care Îl cheamă și au încredere în El.

Și totuși, când suntem copleșiți de circumstanțe dincolo de controlul nostru, prea adesea ne abatem de la adevărata noastră sursă de pace și victorie. Ne grăbim să ne destăinuim inimile noastre prietenilor, pastorilor, consilierilor și membrilor familiei, căutând peste tot pentru un sfat amical în loc să alergăm la locul nostru secret al rugăciunii.

Fiindcă nu avem răbdare; pentru că trăim și acționăm conform sentimentelor noastre; pentru că firea noastră nu poate suporta întârzieri; pentru că nu putem vedea dovezi vizibile ale lucrărilor secrete ale lui Dumnezeu – procedăm asemenea israeliților și ne îndepărtăm de El pentru a face ca lucrurile să fie pe placul nostru.

O, harul fără egal al lui Dumnezeu în alegerea celor mai nevrednici - celor mai slabi dintre toți, ca devină instrumentele Sale! Promisiunile lui Dumnezeu pentru noi sunt mari și prețioase: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2: 9).

Dumnezeu este încă pe tron ​​în așteptarea ca tu să-i chemi Numele, deci nu ignora măreția și credincioșia Tatălui iubitor. Cuvântul ne indică unde se află victoria, așa că mergeți prin credință și puneți stăpânire pe ea!

Download PDF