ARUNCÂND TOATE GRIJILE ASUPRA LUI DUMNEZEU | World Challenge

ARUNCÂND TOATE GRIJILE ASUPRA LUI DUMNEZEU

David Wilkerson (1931-2011)July 19, 2019

"Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei." (Matei 6: 33-34).

Credința răbdătoare înseamnă predarea tuturor lucrurilor în mâinile lui Dumnezeu. Credința sfântă spune Domnului: "Am încredințat în mâinile Tale toate situațiile și toate grijile. Mă agăț de făgăduința Ta de a lucra – de toată omnisciența și toată puterea - pentru a mă păstra".

Ori de câte ori vă confruntați cu suferințe și persecuții, Satana găsește plăcere să vă șoptească temeri și minciuni: "Cum vei reuși să treci prin această criză? Ce vei face acum? Dacă Dumnezeu este credincios, cum a putut să îngăduie acest lucru? Cum ar putea să-i pună pe cei dragi în pericol în acest fel? Ce se va alege de tine, de familia ta, de locul tău de muncă, de slujirea ta? "

Credința perseverentă se ridică și răspunde minciunilor inamicului: "Diavole, îmi pui întrebări greșite. Întrebarea pentru mine acum nu este cum voi reuși; nu este ce se va alege de mine și de ce e al meu. Am predat deja tot ce mă privește în mâinile Tatălui meu iubitor. Am încredințat Lui toate evenimentele viitoare, fiindcă El s-a dovedit a fi credincios mereu și mereu. În El pot avea încredere!"

Întrebarea pentru cei credincioși este: "Cum pot iubi și sluji mai bine pe Domnul meu? Cum să slujesc altora?" Vedeți, credința perseverentă declară: "Nu mai am voință proprie; mai degrabă, voia Lui să se facă. Nu mai am agenda personală pentru mine! Nu mă mai joc cu Dumnezeu încercând să-mi rezolve propriile probleme sau pe ale altora".

Cu o astfel de credință, veți fi gata pentru orice v-ar aduce prezentul, iar inima voastră va fi statornică în Tatăl vostru Ceresc. Fie ca Duhul Sfânt să păstreze mintea voastră concentrată pe Domnul și pe promisiunile Sale!

Download PDF