ARUNCÂNDU-VĂ ULTIMII IDOLI | World Challenge

ARUNCÂNDU-VĂ ULTIMII IDOLI

David Wilkerson (1931-2011)August 22, 2019

Iaboc, locul în care Iacov s-a luptat cu Dumnezeu și în care s-a predat total, exemplifică locul în care creștinii luptă războiul lor personal. Locul în care nu există consilieri, nici prieteni, nici ajutoare – ești doar tu și Dumnezeu. La Iaboc, Iacov a aruncat ultimul său idol și a obținut cea mai mare victorie a sa. Tot aici a primit noul său caracter și noul său nume – Israel. 

„Tot în noaptea aceea s-a sculat ... şi a trecut vadul Iabocului.” (Geneza 32:22). Iaboc înseamnă „un loc în care treci peste”, dar înseamnă și luptă; în a te goli și a fi umplut. Gloriosul adevăr care este revelat în acest loc are mult de a face cu noi astăzi. Este locul în care poporul lui Dumnezeu descoperă secretul puterii asupra fiecărui păcat. Reprezintă o criză de viață și de moarte, acea care duce la predarea absolută.

Suntem familiarizați cu două traversări – Marea Roșie și râul Iordan. Traversarea Mării Roșii reprezintă un nou început, ieșirea din lume, „a fi salvat”. Traversarea Iordanului reprezintă un angajament de a continua cu Domnul, de a citi Cuvântul, de a fi martori, a crește în Hristos și a primi plinătatea Duhului Sfânt. 

Dar există mai multe –  o a treia traversare, o trecere într-un loc de odihnă adevărată în Dumnezeu. Nu poate exista o victorie glorioasă asupra sinelui și a păcatului până când nu mergi la Iaboc-ul tău personal. Mulțimi de credincioși conduși de Duhul Sfânt și atinși de El nu au cunoscut niciodată adevărata odihnă a lui Dumnezeu din cauza păcatelor ascunse sau a necredinței. Dumnezeu a spus despre Israel că: „Nu au putut intra din cauza necredinței lor” (Evrei 3:19).

Domnul nostru vrea să ne schimbe în persoane noi, cu inimi pure și mâini curate. Iabocul nostru personal este locul în care Domnul aude strigătele noastre de disperare și ne atinge, la fel cum l-a atins pe Iacov. În timpul luptei lui Iacov cu Domnul, coapsa i-a fost lovită și Domnul l-a slăbit intenționat, dar a trecut prin toate într-o victorie glorioasă. Același lucru se poate potrivi și în dreptul tău. El poate să-ți slăbească eforturile tale umane și să te facă să șchiopătezi, smerindu-te și lâsându-te beteag. Însă predarea ta te va aduce la victorie, la dependență totală de Eliberatorul tău.

Download PDF