Ascultă de avertizare | World Challenge

Ascultă de avertizare

David Wilkerson (1931-2011)October 30, 2019

„Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig; de la proroc până la preot, toţi înşală. Sunt daţi de ruşine, căci săvârşesc urâciuni; şi totuşi nu roşesc şi nu ştiu de ruşine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnaţi, când îi voi pedepsi, zice Domnul.” (Ieremia 6:13,15)

Profetul Ieremia a văzut o stare groaznică venind asupra poporului lui Dumnezeu. Își ascundeau păcatele în spatele unei fațade a păcii și securității superficiale. Lăcomia le copleșea inima, iar viețile lor în întregime deveniseră superficiale - lacrimi superficiale, pocăință superficială, chiar vindecare superficială. Cel mai rău, își pierduseră sentimentul de durere pentru păcat - în societate, în biserică, în propriile vieți. Păcatul devenise „unul printre multe alte lucruri.”

În Ieremia 5:1-3, profetul ne oferă o imagine a degradării morale care a avut loc în Israel și în casa lui Iuda. Poporul lui Dumnezeu cunoștea mesajul de a înfăptui adevărul și totuși s-a abătut de la el și s-a revoltat. Teama de Dumnezeu a fost în scădere, iar în cazul în care vreodată s-au desfătat în Cuvântul lui Dumnezeu, acum au întors spatele avertismentor profeților - străjerilor.

Dumnezeu pune străjeri în Biserica Lui astăzi, voci unse așezate de Domnul pentru a fi responsabile de sufletul tău. În calitate de credincios, este responsabilitatea ta de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a fi schimbat după adevărata imagine a lui Hristos. Aceasta înseamnă a umbla în conformitate cu adevărul, fără a face compromisuri.

Când Dumnezeu face ceva autentic în poporul Său, Satan întotdeauna se opune. Când Neemia a început să rezidească zidurile Ierusalimului, a existat o mare opoziție. „Dar [vrășmașii] s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta ... S-au unit toţi împreună ca să vină împotriva Ierusalimului şi să-i facă stricăciuni.” ( Neemia 4: 7-8) De asemenea, atunci când cineva se întoarce la Dumnezeu și are o veritabilă înnoire în viața sa, Satana va lupta cu toată puterea pentru a-i împiedica progresul. Pune-ți inima să asculte străjerii și lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți schimbe inima adânc, pentru ca în această oră târzie să umbli pe deplin fără vină înaintea Domnului!

Download PDF