ASTĂZI TOATE LUCRURILE SUNT CU PUTINȚĂ LA DUMNEZEU | World Challenge

ASTĂZI TOATE LUCRURILE SUNT CU PUTINȚĂ LA DUMNEZEU

Carter ConlonAugust 3, 2019

După moartea fratelui lor, Maria și Marta au fost copleșite de durere. Lazăr era mort de patru zile și o mulțime de persoane îndurerate s-au adunat atunci când a venit Isus. Maria a căzut la picioarele Lui când l-a văzut, iar Isus a văzut-o și pe ea și pe ceilalți plângând. El „S-a înfiorat în duhul Lui și S-a tulburat“ (Ioan 11:33). Rețineți că Lazăr și surorile lui erau prieteni apropiați ai lui Isus și că deseori L-au găzduit în casa lor. Cu toate acestea, după ce a murit fratele lor, surorile nu au putut să înțeleagă faptul că Isus încă ar fi putut face minuni.

Înainte de întâlnirea lui Isus cu Maria, Marta ieșise să-L întâlnească: "Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu! Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu Îţi va da Dumnezeu." (Ioan 11: 21-22). Ce afirmație a credinței fenomenale! Totuși, atunci când Isus i-a spus că fratele ei se va ridica din nou, ea a răspuns: "știu că va învia la înviere, în ziua de apoi." (11:24). Ce s-a întâmplat? Foarte repede, Marta a pus această posibilitate asupra viitorului. Pur și simplu, ea nu putea să creadă pentru prezent.

După ce Marta a luat declarația lui Isus pentru viitor, El i-a răspuns: "Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată." (11: 25-26)

Când Isus a ajuns la locul unde era pus Lazăr, a început să plângă, nu numai din cauza necredinței care-L înconjura, ci fiindcă El putea vedea fiecare situație din viitor, în acest rol - fiecare persoană, fiecare familie, fiecare caz în care poporul Său pur și simplu nu ar putea crede în capacitatea Sa de a aduce viață din moarte.

Aceasta este dilema veacurilor! Dumnezeu vorbește, iar noi aprobăm - dar numai până la un anumit punct. De exemplu, mulți creștini spun: "Cred că Isus va reveni pentru sfinții Săi ... într‑o zi". Însă reîntoarcerea lui Isus este iminentă, iar viața Lui de înviere este valabilă pentru noi chiar acum. Să credem cu adevărat ce scrie în Matei 19:26: "Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile"- astăzi!

Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Bisericii din Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson și a fost numit pastor senior în 2001.

Download PDF