Auzind glasul lui Dumnezeu | World Challenge

Auzind glasul lui Dumnezeu

David Wilkerson (1931-2011)September 18, 2019

Una dintre cele mai mari binecuvântări ale unui credincios adevărat este să cunoască vocea lui Dumnezeu. Este posibil auziți vocea lui Dumnezeu astăzi, așa cum au auzit Avraam și Moise – la fel de clar cum au auzit Samuel și David, tot astfel cum au auzit Pavel, Petru și ucenicii.

Dumnezeu a căutat întotdeauna un popor care să-L onoreze și să se teamă de vocea Lui. Cu toate acestea, în zilele noastre multe voci care strigă pretind a fi vocea lui Dumnezeu și mii sunt duși în rătăcire. Ei s-au încredințat în mâinile unui învățător sau predicator, care apoi să devină Dumnezeu pentru ei. Nimeni nu este infailibil și trebuie să cunoaștem și să auzim direct vocea lui Dumnezeu pentru a judeca învățătura.

În plus, în inimile noastre sunt multe voci care strigă, toate pretinzând că sunt însăși vocea lui Dumnezeu. Dacă aveți încredere în oricare dintre aceste voci fără să le încercați pe toate prin Cuvântul lui Dumnezeu, veți fi duși în rătăcire! Există vocea firii noastre, vocea încăpățânării noastre, vocea vrăjmașului și vocea lumii. Toate sunt dulci, blânde și vă promit că „acesta este  glasul lui Dumnezeu!”

Permiteți-mi să vă spun cine este cu siguranță înșelat: creștinul care crede că nu poate fi înșelat - cel care odată a ascultat cu adevărat, dar acum se mișcă printre impresii și voci care nu au ieșit din camera secretă a rugăciunii. Nu suntem infailibili și nu orice cuvânt pe care îl primim este de la Dumnezeu.

Numai cei care valorează vocea Maestrului suficient de mult încât să-L aștepte, Îl vor auzi. Dumnezeu ne spune: „Dacă vrei să-Mi auzi glasul, roagă-te în ascuns și îți voi răsplăti” (vezi Matei 6: 6). Timpul ocupat, poftele, lăcomia și grijile vieții se pot ciocni cu glasul Lui.

Dumnezeu vrea să vă spună astăzi un cuvânt nou! Dacă vreți să ascultați în mod corect vocea Lui, puneți-vă timp deoparte cu El. Prezența Lui mereu însoțește glasul Lui și dacă petreceți timp cu al Său Cuvânt, Duhul Sfânt va confirma totul cu Scriptura. Aceasta este calea către adevărata bucurie și pace.

Download PDF