Având gândul lui Hristos | World Challenge

Având gândul lui Hristos

Gary WilkersonOctober 26, 2020

Deși putem fi eliberați de condamnare, nu vom fi niciodată total eliberați de bătăliile la nivel de gânduri. După cum subliniază Pavel, acest lucru este natura lumii spirituale în care trăim: „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.” (Efeseni 6:12)

Pe măsură ce ne cufundăm în Cuvântul lui Dumnezeu, în cele din urmă promisiunile Sale devin mai puternice în mintea noastră, mai mult decât orice mesaj trimis de către inamic. Cuvântul Sau autoritar rupe lanțurile fricii, îndoielii și necredinței care ne împiedică. „Căci "cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învățătură?" Noi însă avem gândul lui Hristos.” (1 Corinteni 2:16)

Iată încă un alt aspect al prezenței lui Dumnezeu în noi: a avea gândul lui Hristos. Indiferent de bătăliile mentale cu care ne confruntăm, poziția noastră este întotdeauna una de victorie, pentru că trăim și ne mișcăm în prezența lui Dumnezeu. Chiar și zilele noastre cele mai rele sunt ținute împreună, strânse și aduse către pace prin viața și mintea lui Hristos în noi. Cu toate acestea, ruperea lanțurilor este doar începutul lucrării lui Isus în noi. Cu cât mai mult timp am petrecut cu El, cu atât mai mult ne pregătește să facem lucrările Sale: „Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.” (1 Ioan 3:8)

Pentru a face lucrările lui Isus, trebuie să trăim viața lui Isus. Poate că acest lucru ți-ar suna drept erezie, dar așa cum ne învață Ioan: „Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.” (1 Ioan 2:6). Dacă nu purtăm prezența lui Hristos în viața noastră zi de zi, pur și simplu nu avem dreptul să facem lucrările Sale. De ce? Fiindcă toate aceste lucrări se nasc din lucrarea prezenței Sale. Isus a spus chiar despre El Însuși: „Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând.” (Ioan 5:19).

Intimitatea cu El este începutul împuternicirii noastre pentru a face lucrările Sale de pe pământ. Pur și simplu, nu putem merge mai departe în lucrări fără aceasta. Vă îndemn să vă întâlniți cu Mântuitorul în rugăciune. Amintiți-vă de promisiunile Sale uimitoare prin Cuvântul Său, știind că El este credincios pentru a vă călăuzi prin prezența Duhului Său. Faceți ca primul vostru pas în împlinirea lucrărilor lui Isus să fie: să-L cunoașteți în mod intim. Este o lucrare pe care o puteți începe chiar astăzi!

Download PDF