Biruință în vremuri tulburi | World Challenge

Biruință în vremuri tulburi

Carter ConlonApril 18, 2020

Biblia ne-a avertizat că va fi un întuneric de nedescris și o mare apostazie în zilele de pe urmă, înainte de revenirea lui Hristos, totuși cei mai mulți dintre noi probabil nu ne-am gândit niciodată că vom trăi să vedem o zi de decădere morală ca aceasta.

Înainte de a deveni împărat, David trăia într-o vreme în care propriul popor se afla într-un grozav declin spiritual. Voința proprie și spiritualitatea contrafăcută din timpul împăratului Saul, care se manifestau pretutindeni, conduceau poporul spre ceea ce avea să fie în mod inevitabil o înfrângere lipsită de orice intervenție divină. Foarte curând, David s-a văzut urmărit de o armată care spera să alunge tot ceea ce făcea referire la Dumnezeu. Bineînțeles, noi știm că David a sfârșit prin a fi cineva care a făcut o diferență.

Ce se presupune că ar trebui să facem în aceste zile? Trebuie să ne rugăm pentru eliberarea de duhul acestui veac: „Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi! Păzește-mă de oamenii asupritori, care cugetă lucruri rele în inima lor...” (Psalmul 140:1-2). În acest psalm, David se referea la cei ce căutau o soluție în termeni omenești. David, care Îl reflectă pe Hristos în generația lui, s-a simțit chemat la ceva mai mult decât violența meschină și nedreptatea din vremea sa.

De asemenea și noi ar trebui să ne rugăm pentru eliberarea de duhul acestui veac și să spunem: „Doamne, nu vreau să fiu parte a problemei, ci parte a soluției! Ajută-mă să-mi refocalizez mintea pe lucrurile spirituale! Îndepărtează-mă de mass-media și de orice ar putea să-mi otrăvească duhul sau să slăbească eficiența vorbelor mele atât încât să ajung lumesc! Dă-mi Duhul Tău cel Sfânt! Dă-mi gândurile Tale, mintea Ta, mila Ta pentru mulțimea oamenilor! Ajută-mă să-mi iubesc chiar dușmanii!”

Din punct de vedere firesc, suntem slabi, dar din punct de vedere spiritual, suntem deja mai mult decât biruitori. Ne aflăm la dreapta Dumnezeului Atotputernic, Cel care deja a nimicit puterea întunericului și în El locuiește toată puterea și autoritatea. Avem acces direct la tronul lui Dumnezeu, unde primim putere să înlăturăm tot întunericul și credem că va fi biruință și bucurie în zilele ce ne stau înainte!

Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Bisericii din Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson și a fost numit pastor senior în 2001.

Download PDF