Când Isus pare să rămână tăcut | World Challenge

Când Isus pare să rămână tăcut

Gary WilkersonMarch 2, 2020

După ce Isus a fost răstignit, Iosif, un om bogat din Arimatea, a luat trupul Mântuitorului nostru și l-a așezat în mormântul său. O piatră masivă a fost apoi pusă pentru a sigila intrarea în mormânt, lucrul acesta provocând o profundă zdrobire și o descurajare în inimile celor care au stat aproape de Învățătorul. Scriptura spune că un grup de femei, inclusiv Maria Magdalena, s-a așezat în fața mormântului, întrebându-se probabil: „Ce se va întâmpla acum că Isus a plecat? Cum vom continua?” (vezi Matei 27: 57-61).

Tot astfel erau și ucenicii, închiși într-o cameră, cuprinși de frică: „uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor.” (Ioan 20:19). La ce se gândeau ucenicii? Cu greu și-ar fi putut imagina ce urmau să devină, acum când Isus nu mai era.

Nu putem înțelege ce a însemnat moartea lui Isus pentru urmașii Săi pasionați. Stăpânul lor, speranța lumii, i-a vindecat pe cei bolnavi și șchiopi, i-a ridicat pe morți, i-a eliberat pe captivi și a propovăduit vestea cea bună a mântuirii. El a fost întruchiparea unei noi Împărății despre care a predicat și atunci când a spus: „S-a isprăvit!”, deși aceștia probabil s-au gândit că ar fi vrut să le spună: „S-a sfârșit. Am făcut tot ce am putut, dar nu am reușit să împlinesc până la capăt. Acesta este sfârșitul poveștii.” Ei priveau toate lucrurile cu  atitudinea de dinainte de înviere, însă astăzi cunoaștem sfârșitul glorios al poveștii.

Din păcate, prea adesea, creștinii înțeleg mesajul greșit în timp ce suportă încercările vieții. Ei nu văd nicio speranță dincolo de situația lor dificilă, ca și cum o piatră îi separă permanent de confidența și încrederea în promisiunile lui Dumnezeu. Asemenea femeilor de la mormânt sau a discipolilor înșelați, tot ce pot vedea înaintea lor este înfrângerea, însă Isus are ultimul cuvânt!

„A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.” (Coloseni 2:15) Isus a triumfat peste toate principatele și puterile când a înviat din mormânt. Victoria Lui a depășit toate eșecurile tale! Puterea Lui te poate elibera de orice adicție; vindecarea Lui poate restabili relațiile rupte; dragostea Lui poate cuceri orice rău care încearcă să te doboare.

Știu lucrul acesta! Isus lucrează întotdeauna în dreptul tău și este la lucru în viața ta chiar în acest moment.

Download PDF