CÂND PETRU S-A LEPĂDAT DE ISUS | World Challenge

CÂND PETRU S-A LEPĂDAT DE ISUS

David Wilkerson (1931-2011)February 6, 2019

La un moment dat, puteţi observa cum relaţia cu Mântuitorul a început să devină rece şi distantă. Privind la viaţa apostolului Petru vedem cum acesta s-a lepădat de Hristos de trei ori, mergând chiar atât de departe încât să le spună acuzatorilor: "Nu-L cunosc" (Luca 22:57). Acest ucenic era sigur de relaţia sa cu Isus şi Îi spusese şi Lui şi altora: "N-aş putea niciodată să mă răcesc în dragostea mea pentru Hristos. Alţii pot pleca, dar eu voi muri pentru Domnul meu." (vezi Matei 26:35).

Deci, ce l-a adus pe Petru în acest punct? Era mândria, rezultatul unei laude de sine, astfel a fost primul dintre ucenici care a renunţat la luptă. El şi-a părăsit chemarea şi s-a întors la vechea carieră, spunând celorlalţi: "Mă duc la pescuit". Ceea ce spune Petru în realitate era: "Nu pot să mă descurc. Am crezut că nu pot să nu reuşesc, dar i-am greşit lui Dumnezeu mai rău decât oricine, negându-L pe Isus. Nu mai pot face faţă luptei. "

În acest timp, Petru s-a pocăit de lepădarea Sa faţă de Domnul şi a fost complet restaurat prin dragostea Mântuitorului. El a fost iertat, vindecat şi insuflat de Duhul, totuşi era un om care nu se baza pe sine. El încă avea părtăşie cu Isus şi cu ucenicii şi, de fapt, după un timp de pescuit alături de prietenii săi, în momentul în care L-a văzut pe Isus pe mal, s-a produs în el o schimbare radicală.

„După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: "Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?" "Da, Doamne", I-a răspuns Petru, "ştii că Te iubesc." Isus i-a zis: "Paşte mieluşeii Mei.” (Ioan 21:15). Reţineţi că în acel moment Isus nu i-a reamintit să vegheze, să se roage sau să studieze cu atenţie Cuvântului lui Dumnezeu. Nu, Petru a fost instruit să "hrănească mieluşeii". Această simplă expresie este o cheie pentru a ne păzi de neglijenţă în viaţa noastră spirituală. Isus îi spunea:Vreau să uiţi de eşecul tău şi să slujeşti nevoilor poporului meu. După cum M-a trimis Tatăl pe Mine, tot astfel te trimit şi Eu.

Pe măsură ce vă străduiţi să vă rugaţi, să studiaţi Cuvântul, să trăiţi o viaţă sfântă şi să-L iubiţi pe Hristos cu pasiune, asiguraţi-vă că nu ignoraţi pe cei răniţi în Trupul lui Hristos – mieluşeii.

Download PDF