Calea către sfinţenie | World Challenge

Calea către sfinţenie

David Wilkerson (1931-2011)February 26, 2020

,,Tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.” (Romani 12:5) Prin credinţă, suntem chiar mădulare ale trupului lui Hristos, suntem adoptaţi într-o singură familie. Nu mai este niciun om negru, niciunul alb, blond, brunet, niciun iudeu sau niciunul dintre neamuri. Suntem toţi din acelaşi sânge - un om nou în Hristos Isus! Datorită lucrării lui Hristos de la cruce, omul nu a putut deveni sfânt prin fapte bune, fapte cu dreptate, eforturi omeneşti sau străduinţe ale cărnii.

,,Şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace” (Efeseni 2:15). Doar un singur om putea fi acceptat de Tatăl: omul cel nou, omul care a înviat. Şi când acest Om nou i-a prezentat Tatălui Său pe toţi aceia care au crezut în El, Tatăl a răspuns: ,,Vă primesc pe toţi ca fiind sfinţi, pentru că sunteţi cu toţii în Fiul Meu cel sfânt!”

Am fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt. ,,Ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ. Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit” (Efeseni 1:10,13). Vezi deci, sfinţenia nu este ceva ce facem, ce obţinem sau pentru care ne străduim. Mai degrabă este ceva ce obţinem prin credinţă! Calea către sfinţenie nu este prin abilitatea omenească, ci prin credinţă.

Mesajul lui Dumnezeu despre sfinţenie nu se referă la lucruri exterioare - este vorba de credinţă - şi El face totul foarte clar şi simplu. Acesta este răspunsul Său minunat la strigătele nerăbdătoare ale mulţimii de creştini care însetează după a cunoaşte cum pot fi sfinţi. Suntem sfinţi atâta timp cât rămânem în sfinţenia Sa!

Preaiubiţilor, puneţi deoparte orice încredere a cărnii şi însuşiţi-vă această declaraţie: ,,Revendic sfinţenia mea care este în Isus! Sunt parte din Trupul Său şi Tatăl meu mă vede sfânt, pentru că sunt în Hristos!”

Download PDF