Ce ți-a furat inima? | World Challenge

Ce ți-a furat inima?

David Wilkerson (1931-2011)January 31, 2020

În timp ce citim epistola lui Pavel către Efeseni, vedem cum îi laudă în tot parcursul scrisorii. Li se adresează în acest mod: „credincioşii în Hristos Isus… ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.” (Efeseni 1:1-3)

Pavel adaugă faptul că ei sunt oameni iertați și că se roagă să aibă „un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi” (1:17-19).

 În cartea Apocalipsa, și Isus îi laudă pe creștinii efeseni: „Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta” (Apocalipsa 2:2). Cu alte cuvinte: „Cunosc toate faptele bune din viețile voastre. Sunteți sârguincioși în fapte bune, ceea ce este vrednic de laudă.”

Isus continuă în a-i lăuda, subliniind că: „ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi” (2:2). El spune, în esență: „Voi urâți păcatul cu ardoare și nu îl tolerați în viața, în casa și în biserica voastră. Nu ați fost clătinați de învățăturile firești din ultima vreme și sunteți capabili să judecați drept învățătorii și prorocii mincinoși.”

Este evident că efesenii nu erau o congregație de începători sau sfinți căldicei. Totuși, Isus scoate în evidență un lucru care era profund greșit spunându-le: „Am văzut toate faptele tale - că urăști păcatul, am văzut dragostea ta pentru adevăr, curajul neprefăcut - și totuși, cumva, în toate lucrările tale ai permis ca iubirea ta față de Mine să se stingă.” (vezi Apocalipsa 2:4).

Acest lucru ar trebui să-ți sfâșie sufletul! În timp ce lucrezi cu credincioșie pentru El și practici trăirea în neprihănire, întreabă-L pe Domnul: „Oare mi-am pierdut dragostea dintâi față de Tine?” Într-o anumită măsură acest lucru se poate vedea în ceea ce îți fură inima în prezent. Cum îți petreci timpul? Ce îți fură timpul de calitate în singurătate cu El? Ce lucruri au prioritate pentru tine?

Întoarce-te la dragostea dintâi astăzi! Cere Tatălui har și putere ca să-ți păstrezi iubirea pentru Hristos, Domnul și Mântuitorul tău.

Download PDF