Ce poveste spune chipul tău? | World Challenge

Ce poveste spune chipul tău?

David Wilkerson (1931-2011)December 5, 2019

Regele David a spus cu îndrăzneală: „Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.” (Psalmul 42:11) El repetă aceeași afirmație în Psalmul 43:5.

Fața noastră este un panou publicitar care face reclamă a ceea ce se întâmplă în inima noastră. Toată bucuria sau tulburarea din interiorul tău se reflectă în înfățișarea ta - expresia facială, limbajul corpului tău, tonul vocii tale. De exemplu, atunci când mintea este încărcată cu grijile vieții, umerii se slăbesc, sprâncenele se pot încrunta, chipul poate părea epuizat.

Fiecare dintre noi trebuie să fim atenți la expresia noastră facială, deoarece am putea să transmitem lumii mesajul greșit. Fața ta este indicele sufletului tău și reflectă ceea ce se întâmplă în inima ta.

Într-adevăr, Însăși prezența lui Hristos în inima ta are un impact direct asupra feței tale! De asemenea, îți afectează umblarea și discuțiile. Îngrijorarea poate, de asemenea, să dea o duritate chipului unei persoane, la fel de mult ca și alte păcate. Știm cu toții că cei credincioși nu trebuie să își facă griji – Domnul nostru este pe deplin conștient de toate nevoile și problemele noastre, și totuși, într-un fel, uneori noi ne stresăm.

Ce spune fața ta unei generații pierdute, confuze? Când Ștefan stătea în fața oamenilor ostili și supărați în Sanhedrin, „faţa lui li s-a arătat ca o faţă de înger” (Faptele Apostolilor 6:15). În mijlocul acestor necredincioși, Ștefan purta strălucirea lui Isus asupra lui și diferența era clară pentru toți. În schimb, acești bărbați din sinagogă erau atât de furioși pe Ștefan, încât „scrâşneau din dinţi împotriva lui.” (7:54) „Cel rău ia o înfăţişare neruşinată, dar omul fără prihană îşi îmbunătăţeşte calea.” (Proverbe 21:29) Păcatul și mânia se reflectă asupra înfățișării cuiva, tot așa cum poți vedea bucuria și pacea.

În calitate de copii ai lui Dumnezeu, să știți că Domnul are grijă de voi și vă iubește necondiționat (1 Petru 5:7). Inima Lui este îndreptată spre voi în fiecare moment și puteți umbla în libertate glorioasă. Lucrul acesta ar trebui să vă lumineze chipul!

Download PDF