CEEA CE ZDROBEȘTE INIMA LUI DUMNEZEU | World Challenge

CEEA CE ZDROBEȘTE INIMA LUI DUMNEZEU

David Wilkerson (1931-2011)August 21, 2019

Isus a plâns la mormântul lui Lazăr, chiar dacă știa că îl va învia curând. La urma urmei, a venit inteționat în Betania, având acest scop. „Isus plângea. Atunci iudeii au zis: "Iată cât îl iubea de mult!" Şi unii din ei au zis: "El, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?" Isus S-a înfiorat din nou în Sine şi S-a dus la mormânt. Mormântul era o peşteră la intrarea căreia era aşezată o piatră.”(Ioan 11: 35-38).       

Pe măsură ce Isus a simțit durerea dragilor Săi prieteni, Maria și Marta, pentru moartea fratelui lor, durerea lui profundă a fost cauzată de necredința oamenilor care întrebau de ce nu a împiedicat moartea lui Lazăr. „Isus i-a zis: "Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?” (Ioan 11:40)

La fel ca în zilele lui Isus, inima lui Dumnezeu este frântă astăzi, când creștinii pun la îndoială dragostea Lui pentru ei. Cum ar putea un Dumnezeu al iubirii să nu plângă atunci când propriii Săi copii se îndoiesc de natura Lui?

Creștinii Îl întristează pe Domnul mult mai mult decât cei din vremea Sa de pe pământ. Noi stăm pe un munte mai înalt și vedem cu mult mai mult decât ar fi putut ei vedea vreodată. Avem o Biblie completă, cu o înregistrare completă și detaliată a credincioșiei lui Dumnezeu. Noi avem mărturiile scrise de secole ale creștinilor, generație după generație de părinți evlavioși, care ne-au transmis dovezi neclintite ale iubirii lui Dumnezeu. Noi avem, de asemenea, nenumărate experiențe personale care atestă iubirea tandră ce ne-o poartă Dumnezeu.

Dumnezeu Își descoperă inima față de poporul Său în Cuvânt:

„Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.“ (Evrei 4:15) 

„El însuşi a zis: "Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi." (Evrei 13:5)

„Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.” (Ioan 3:17).

 Preaiubitule, inima lui Dumnezeu este plină de milă și iertare, iar Cuvântul Lui este plin de promisiuni ale binecuvântării. El declară dragostea Sa pentru tine din nou și din nou și abia așteaptă să te audă. Deschide-ți astăzi inima înaintea Lui și trăiește tot ce El are pentru tine!

Download PDF