CEL CARE NE ASCULTĂ RUGĂCIUNEA | World Challenge

CEL CARE NE ASCULTĂ RUGĂCIUNEA

Jim CymbalaJune 8, 2019

În afară de descrierea lui Dumnezeu ca și Creator, Mângâietor și Împărat, Biblia Îl numește de asemenea, "Ascultătorul rugăciunilor". Aceasta este una dintre cele mai dulci și totuși, cele mai puțin cunoscute descrieri ale Domnului din Scriptură: "Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine." (Psalmul 65: 2).

Dacă Dumnezeu nu ne-ar asculta strigătele și rugăciunile noastre, n-ar fi lumea noastră atât de singură și deprimantă? Din fericire, Domnul nu este un Creator îndepărtat care a pus lumea în mișcare, iar apoi a ignorat-o. El este "Cel ce ascultă rugăciuni", care a făcut costisitoare prevederi ca poporul Său să poată "să se apropie cu încredere de tronul harului" (Evrei 4:16).

Lui Dumnezeu Îi place să răspundă rugăciunilor noastre, dar Biblia vorbește de principii clare care lucrează spre o apropiere de El. Așa cum Dumnezeu a creat un univers ordonat cu legile fizice care o guvernează, tot astfel este și cu rugăciunea. Rugăciunea nu este un lucru făcut la întâmplare.

Marele reformator Martin Luther a declarat cu îndrăzneală că Dumnezeu nu face altceva decât să răspundă la rugăciune. Acest lucru este foarte apropiat de adevărul pe care Scriptura îl afirmă. De fiecare dată când Dumnezeu Se ocupă de poporul Său, vedem acest ciclu:

Scop –  Promisiune – Rugăciune

Psalmistul afirmă că eliberarea Domnului este aproape pentru că "este vremea să Te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el", iar apoi adaugă imediat că Dumnezeu "va răspunde la rugăciunea celor lipsiți; El nu va disprețui rugămintea lor." (Psalmul 102:13, 17)

Trebuie să ne dăm seama că promisiunile care sunt cuprinse în Biblie se vor împlini în propriile noastre vieți pe măsură ce le cerem în rugăciune. Dumnezeu dorește să ne simțim în siguranță în ceea ce privește relația noastră cu El. El dorește să știm cu certitudine că avem viața veșnică fiind parte a familiei Sale. Pentru că suntem copiii Lui, putem să-I aducem nevoile cu certitudine că ne va răspunde, în rugăciune. Putem avea aceeași încredere în a cere lucruri, tot așa cum știm cu privire la mântuirea noastră.

Jim Cymbala a început lucrarea din Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci de membri, într-o clădire mică, într-o zonă periculoasă a orașului. Nativ din Brooklyn, el a fost un vechi prieten al lui David și al lui Gary Wilkerson.

Download PDF