Cercetează-ţi inima | World Challenge

Cercetează-ţi inima

Gary WilkersonFebruary 24, 2020

Dumnezeu este în spatele fiecărei lucrări minunate şi El nu Îşi împarte slava cu nimeni. El are nevoie de vase curate pentru a-Şi înfăptui lucrarea. În momentul în care binecuvântările şi puterea Sa, care curg liber prin poporul Său, ating momentul de maximă intensitate, El ne spune: ,,Acum, fă o pauză şi pune toate lucrurile în aşteptare pentru că vreau să-ţi cercetez inima.”

Dumnezeul nostru vrea să facă lucruri măreţe prin noi, de aceea, dacă ne ţinem strâns de ceva care Îi stă în cale şi-L împiedică să lucreze, El ni-l arată. Poate fi vorba de încăpăţânarea sau refuzul de ne încrede în El în toate aspectele. Uneori, Dumnezeu vrea să aducă ceva în viaţa noastră, înainte de a ne da tot ce e mai bun. Domnul a făcut următoarea promisiune lui Iosua: ,,Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi‑l dau, cum am spus lui Moise.” (Iosua 1:3)

Iosua şi oamenii săi au săvârşit mari isprăvi, şi-au învins duşmanii, au primit ca moştenire ţinuturi minunate şi au văzut biruinţe ca niciodată înainte. Totuşi, ceva s-a întâmplat în timpul acestor biruinţe măreţe cu care trebuiau să trateze. ,,Feriţi-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire; căci dacă veţi lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veţi face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire şi o veţi nenoroci.” (Iosua 6:18). Israeliţii nu trebuiau să ia nicio pradă de la duşmanii pe care i-au învins, pentru că Domnul voia ca privirea lor să fie aţintită spre lucrurile de sus, nu spre bunurile materiale.

Un bărbat, Acan, nu a ascultat şi a luat nişte lucruri pentru sine, şi deşi nu era mult - doar o manta frumoasă şi o mână de argint şi aur - acest lucru l-a putut împiedica pe Dumnezeu să le dea ce avea mai bun. El a mărturisit: ,,Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel” (7:20). Era un lucru mic, dar Dumnezeu l-a descoperit şi a răscumpărat situaţia.

Spre ce arată Dumnezeu cu degetul în viaţa ta? Ai fost neglijent într-un anumit domeniu? Nu întârzia să răspunzi şoaptei pline de credincioşie a Duhului. Un lucru mic poate influenţa în întregime viitorul tău, iar Dumnezeu îşi doreşte să-ţi dea ce e mai bun.

Download PDF