CEVA PREŢIOS PENTRU DUMNEZEU | World Challenge

CEVA PREŢIOS PENTRU DUMNEZEU

David Wilkerson (1931-2011)March 21, 2018

"Nenorocito, bătuto de furtună şi nemângâiato! Iată, îţi voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu şi-ţi voi da temelii de safir. Îţi voi face crestele zidurilor de rubin, porţile, de pietre scumpe, şi tot ocolul, de nestemate. Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai DOMNULUI, şi mare va fi propăşirea fiilor tăi." (Isaia 54: 11-13)

Aceasta este o profeție uimitoare! "Pietrele scumpe" menționate în versetul 12 sunt bijuterii. Presupun că toată lumea știe că un diamant a fost odată doar o bucată de cărbune prelucrat de elemente timp de ani de zile. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: "Necazurile tale sunt menite să te transforme în ceva frumos - ceva prețios pentru Mine."

"Crestele zidurilor de rubin" reprezintă un tip de cuarț, făcut transparent de către foc. Aspectul "crestelor zidurilor" are legătură cu ochii sau vederea. Dumnezeu spune că încrederea în El prin suferințele tale îţi va da o viziune clară, un discernământ. Îţi va permite să poţi vedea în nevăzut - cu o claritate cristalină!

Cei mai mulți cercetători cred că expresia "porţile de pietre scumpe" s-ar citi cu mai multă acurateţe "porțile de perle." Perlele se formează dintr-un bob de nisip în interiorul unei stridii. Boabele de nisip sunt injectate cu fluid și apoi sunt modelate și stimulate până când devin o perlă.

Când te gândeşti la toate barierele, supărările si conflictele din viaţa ta, poţi vizualiza o perlă în formare? Cei mai mulți dintre noi pot simți durerea și neplăcerea provocată de faptul că am fi modelaţi în mod greșit; dar este nevoie de o încredere totală în Domnul pentru a ne imagina că este vorba de fapt de o perlă creată de Dumnezeu. Cu toate acestea, fiecare perlă este un memento de suferință, durere, iritare și timp.

Cred că Isaia vorbește despre frumusețea lui Isus Hristos în acest pasaj. Cu alte cuvinte, necazul, când este îngăduit să-și îndeplinească scopul, făureşte un popor care strălucește frumusețea caracterului lui Hristos. Suntem transformaţi în bijuterii prețioase care vor împodobi sfânta Sa cetate care coboară din ceruri.

Download PDF