CHEMAȚI ÎN PREZENȚA LUI | World Challenge

CHEMAȚI ÎN PREZENȚA LUI

David Wilkerson (1931-2011)August 1, 2019

"Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt? - Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele."(Psalmul 24: 3-4)

Încă de la început, Dumnezeu i-a chemat pe oamenii sfinți pe muntele prezenței Sale, pentru a-L auzi din cer. El l-a chemat pe Avraam pe un munte ca să-l încerce și să-l aducă la o mai apropiată legătură cu El (vezi Geneza 22: 2). Avraam a înțeles cine era Dumnezeu, așa că a îndreptat cuțitul spre propriul său fiu - iar Dumnezeu a pregătit un berbec, ca jertfă în locul lui Isaac: „Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; ... Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.“ (Geneza 22: 12-13)

Moise a fost atras de Dumnezeu pe Muntele Horeb, unde a primit chemarea Lui de a-l elibera pe Israel din robie. Iar Moise a fost dus înapoi pe munte de fiecare dată când Dumnezeu a vrut să vorbească cu poporul Său: „Moise s-a suit la Dumnezeu. Şi Domnul l-a chemat de pe munte.“ (Exodul 19: 3)

Petru a fost pe munte, în prezența lui Dumnezeu, când a auzit glasul Domnului. "Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt." (2 Petru 1:18).

Vârful unui munte nu este ușor de ajuns. Intrați în camera secretă de rugăciune și stați acolo, fiind dispuși să lăsați totul pentru a fi singuri în prezența sfântă a lui Dumnezeu, până când sufletul vostru se va aprinde. La acest lucru puteți ajunge numai revenind zilnic, trecând peste pietre și prăpăstiile opoziției – fără să existe vreo cale de întoarcere, până când întâlnirea voastră are loc. Nimeni nu ajunge până la vârful prezenței lui Dumnezeu cu un devotament care ține doar o oră. Ar trebui ca acestea să devină un mod de viață pentru noi.

Revelarea lui Hristos este prea vastă pentru a fi vreodată pe deplin înțeleasă. Dar cei care rămân în ascuns cu Dumnezeu, în rugăciune, vor dobândi o teamă tot mai mare a lui Hristos, pe măsură ce Duhul Sfânt Îl descoperă inimii. Întoarceți-vă la camera secretă a rugăciunii și lăsați-vă reînnoiți de prezența glorioasă a Domnului! Puteți avea parte de o experiență “de pe vârful muntelui”- loc în care bucuria este reînnoită, iar viața capătă un nou scop și o nouă direcție.

Download PDF