Chemați să aducem roadă | World Challenge

Chemați să aducem roadă

Jim CymbalaNovember 16, 2019

A aduce roade este scopul care stă la baza darului Fiului lui Dumnezeu. Hristos a suferit, a murit și a înviat din nou, astfel încât să murim după lege și „să fim ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu.” (Romani 7:4).

Un nou credincios în Hristos va dovedi întotdeauna o schimbare a comportamentului, aceasta fiind o dovadă al începutului procesului de rodire. Pavel le-a spus colosenilor: „cuvântul adevărului Evangheliei ... a ajuns până la voi şi este în toată lumea, unde dă roade şi merge crescând, ca şi între voi. Şi aceasta, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr.” (Coloseni 1:6)

Un număr din ce în ce mai mare de biserici, care au teama să „nu-i sperie” pe oameni, au devenit tot mai preocupate să fie sensibile față de cei care sunt interesați, decât să aibă încredere în Dumnezeu pentru a transforma vieți, așa cum El a făcut de peste două mii de ani. Nu trebuie să ne facem griji cu privire la puterea Evangheliei, deoarece aceasta încă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Trebuie doar să fim suficient de îndrăzneți pentru a o comunica în simplitate și dragoste.

Isus a spus: „Îi veţi cunoaște după roadele lor. Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.” (Matei 7:16-17). Deși Isus a oferit această învățătură în contextul unui avertisment cu privire la profeții mincinoși, aplicarea sa este universală. Singurele dovezi incontestabile ale faptului că harul lui Dumnezeu este la lucru în noi reprezintă rodul spiritual. Acesta nu este nici legalismul, nici misticismul, ci sunt fapte ale vieții, din Împărăția lui Dumnezeu.

Amintiți-vă, Israel a fost respins de propriul lor Mesia, fiindcă nu a adus rod : „De aceea, vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite.” (Matei 21:43)

Duhul Sfânt a fost trimis să atragă cu grijă oamenii spre Hristos. Pe măsură ce răspunzi la vocea Lui și te smerești în prezența lui Dumnezeu, cere-i o trezire personală care să aducă roade spre lauda gloriei harului Său! 

 Jim Cymbala a început lucrarea din Brooklyn Tabernacle cu mai puțin de douăzeci de membri, într-o clădire mică, într-o zonă periculoasă a orașului. Nativ din Brooklyn, el a fost un vechi prieten al lui David și al lui Gary Wilkerson.

Download PDF