CLIPELE CELOR MAI PROFUNDE SLĂBICIUNI | World Challenge

CLIPELE CELOR MAI PROFUNDE SLĂBICIUNI

Gary WilkersonJuly 22, 2019

"Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie, pentru partea pe care o luaţi la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum. Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanţurile mele, cât şi în apărarea şi întărirea Evangheliei, voi sunteţi toţi părtaşi aceluiaşi har.

Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă, în Isus Hristos. Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu" (Filipeni 1: 3-11) .

Apostolul Pavel scria bisericii din Filipi, dintr-o închisoare romană. Mai mult decât oricare altă biserică, acești credincioși l-au sprijinit în lucrarea sa și erau îi foarte dragi. Pavel își exprimă afecțiunea față de ei și aprecierea sa pentru slujirea lor comună. De asemenea, el a vrut să îi încurajeze să-și păstreze ochii ațintiți asupra lui Isus și să aibă încredere că Dumnezeu va finaliza lucrarea pe care a început-o în ei.

Pavel este un exemplu perfect pentru cei care trec prin mari suferințe și își păstrează credința prin puterea lui Dumnezeu. Mai jos citim: "Pot totul în Hristos care mă întărește" (4:13).  Pavel era sigur de lui relația lui cu Isus și știa că Dumnezeu îl va susține în clipele sale de cea mai profundă slăbiciune.

Tot astfel, avem siguranța că Dumnezeu ne susține și pe noi atunci când viața pare nesigură. În momentele noastre de mare slăbiciune avem o forță care nu poate fi schimbată. Avem o sinceră speranță - Dumnezeu este cu noi atunci când avem nevoie.

Când treci prin încercări, fii încrezător că Dumnezeu te va susține. Mai mult decât atât, El va finaliza într-o zi, lucrarea începută în tine. Ține-ți ochii ațintiți spre El!

Download PDF