Confruntarea. Vrășmașii credinței | World Challenge

Confruntarea. Vrășmașii credinței

Claude HoudeMarch 14, 2020

„Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, ... care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos.” (Iuda 3-4) Trebuie să discernem, să-i identificăm, să-i confruntăm și să învățăm cum să biruim și să ne protejăm de vrășmașii credinței noastre.

 „Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. ” (Evrei 11:1-2) Există doar o modalitate de a menține o bună mărturie pentru Hristos, iar aceasta este prin înnoirea și apărarea credinței. Gândiți-vă cum vrăjmașul vrea să-ți fure, să corupă și să nimicească credința ta. Biblia lasă totul clar în această privință: „fără credință este cu neputință să-I fim plăcuți lui Dumnezeu.” (11:6)

Autorul cărții Evrei dăruiește un cuvânt incredibil pentru toți tinerii credincioși. Aceștia erau mii și trebuiau să privească la modelele credincioșilor din vechime: „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa! Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” (13: 7-8). El le spunea: „Uitați-vă la cei care v-au adus Cuvântul lui Dumnezeu și urmați-le exemplul!”

Aceia dintre noi care am umblat cu Domnul și care L-am lăudat, închinându-ne  și privind la credincioșia Lui în toți acești ani, înțelegem că toate acestea sunt spre a fi exemple, standarde pentru cei care vin în urma noastră. Aceasta este o responsabilitate uimitoare care ne smerește. Cei mai tineri în credință trebuie să ne urmeze viața și să vadă cum ne demonstrăm credința prin luptele și durerea pe care o suferim.

Autorul cărții Evrei spune: „Privește și urmează exemplul lor!” Și Iuda spunea: „Trebuie să lupți cu seriozitate pentru credință, pentru că oamenii nevrednici s-au strecurat pe neobservate!” Trăim ultimele vremuri și trebuie să permitem Duhului Sfânt să ne învețe cum să trăim. Și, de asemenea, să discernem acele lucruri care ne-ar distrage de la Isus și care ne-ar determina să-L negăm.

Claude Houde este pastorul bisericii Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) din Montreal, Canada. Sub conducerea sa, New Life Church a crescut de la o mână de oameni la peste 3 500, într-o zonă din Canada în care există puține biserici protestante.

Download PDF