Credință în momentele tale de strâmtorare | World Challenge

Credință în momentele tale de strâmtorare

David Wilkerson (1931-2011)August 19, 2020

Dintre toți oamenii, sfinții lui Dumnezeu ar trebui să fie exemple pline de lumină a ceea ce înseamnă să trăiești în pace și să biruiești, în aceste zile înspăimântătoare. El ne-a dat o promisiune puternică pentru viața pe acest pământ, mai ales atunci când dușmanul sufletului nostru încearcă să ne calce în picioare: „De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea va şti în ziua aceea că Eu vorbesc şi zic: „Iată-Mă!” (Isaia 52:6)

Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune: „Când ești în încercarea cea mai grea, Eu voi veni și îți voi vorbi. Mă vei auzi spunând: Eu sunt, nu te teme!”

În Noul Testament, Isus repetă această făgăduință în multe ocazii, unul din cazurile cele mai cunoscute fiind atunci când a vorbit ucenicilor ce erau în barcă, în mijlocul unei furtuni crâncene. În timp ce barca era aruncată de vânt și valuri, bărbații panicați L-au văzut pe Isus umblând pe apă și îndreptându-se spre ei. Scriptura spune: „Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat şi au zis: „Este o nălucă!” Şi, de frică, au ţipat.” (Matei 14:26)

Isus le-a vorbit de îndată, dornic să le liniștească temerile: „Fiți liniștiți! Eu sunt; nu vă temeţi” (14:27). Cuvântul „liniștit” înseamnă a fi bucuros, calm. Aici, în momentul de necaz al ucenicilor, Isus a corelat cuvântul cu identitatea Sa. Amintiți-vă, acești oameni Îl cunoșteau personal și El se aștepta ca aceștia să acționeze pe baza cuvântului Său prin credință. El spunea: „Tatăl a promis că Eu voi veni la voi în furtuna voastră, și acum am venit. Da, Eu sunt, Isus, aici cu voi în mijlocul tuturor lucrurilor. De aceea, fiți încurajați!”

Tot astfel, Domnul așteaptă de la noi o reacție plină de credință în momentele noastre de strâmtorare. Gândiți-vă la aceasta! Domnul nostru nu și-a dezamăgit poporul nici măcar o dată. El ne îndeamnă să ne uităm în urmă și să ne amintim cum ne-a eliberat de fiecare dată, în fiecare situație. El nu a îngăduit niciodată dușmanului să-i distrugă pe cei ce se încred în El. 

Domnul tânjește ca noi să ne găsim împlinirea în El și să ne încredem în El pe deplin. Împăratul David a spus: „Toate izvoarele mele sunt în Tine” (Psalmul 87:7), însemnând: „Toată plăcerea o găsesc în Tine, Doamne. Doar Tu ești Izvorul nesecat al împlinirii mele și Tu ești tot ce am nevoie ca să fiu complet, bucuros, fericit și în pace!”

Download PDF