Credința învinge teama | World Challenge

Credința învinge teama

Gary WilkersonNovember 18, 2019

„Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: "Trimite nişte oameni să iscodească ţara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiţi câte un om pentru fiecare din seminţiile părinţilor lor, toţi să fie dintre fruntaşii lor.“ (Numeri 13:1-2).

Moise a ales doisprezece bărbați pentru a explora Țara Promisă, câte unul din fiecare seminție a Israelului. Fiecare dintre acești bărbați era un lider extraordinar, cu abilități excepționale, cu putere și autoritate. Toți aceștia sunt enumerați pe nume în Numeri 13 și, totuși, doar doi ne sunt cunoscuți astăzi: Iosua și Caleb. Există un motiv cert pentru acest lucru.

După ce iscoadele și-au îndeplinit misiunea lor de cercetare a țării, aceștia au adus cu ei înapoi fructe din abundență și au descris țara ca fiind „o ţară în care curge lapte şi miere şi iată-i roadele.“ (13:27) Cu toate acestea, în raportul cercetării lor înaintea lui Moise și Aaron, zece dintre ei au spus: „Dar poporul care locuieşte în ţara aceasta este puternic, cetăţile sunt întărite şi foarte mari. Ba încă am văzut acolo şi pe fiii lui Anac... Dar bărbaţii care fuseseră împreună cu el au zis: "Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi.“ (13:28, 31) Plini de îndoială și temeri, ei au fost copleșiți de frica de a fi uciși de către dușmanii puternici din Canaan.

Majoritatea israeliților se lăsau conduși de înștiințările acestor oameni, însă Iosua și Caleb nu au fost de acord cu părerile lor. Ei au îndemnat Israelul să continue în credință, știind că Dumnezeu le va pregăti calea. Acești doi bărbați credincioși au stat deoparte în cadrul comunității lor creștine și diferența între ei a fost clară în ochii lui Dumnezeu. El i-a spus astfel lui Moise: „Iar pentru că robul Meu Caleb a fost însufleţit de un alt duh şi a urmat în totul calea Mea, îl voi face să intre în ţara în care s-a dus, şi urmaşii lui o vor stăpâni.” (14:24)

Atât Iosua, cât și Caleb, au avut o atitudine corectă dovedită prin credință și curaj. Datorită încrederii lor în promisiunile lui Dumnezeu, aceștia i-au condus pe israeliți în Țara Promisă, obținând o recompensă bogată. Cu toate acestea, necredința celorlalți zece spioni i-a condus înapoi în pustie, unde s-au stins în uitare.  

Alege să crezi Cuvântul Domnului și promisiunile Sale astăzi! Pune-ți încrederea în El și El te va conduce în propria ta țară promisă! 

Download PDF