CREDINȚA DINCOLO DE SPERANȚĂ | World Challenge

CREDINȚA DINCOLO DE SPERANȚĂ

David Wilkerson (1931-2011)October 8, 2019

„Atunci a venit unul din fruntaşii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntaşul s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: „Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ţi pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă şi să trăiască.” (Marcu 5:22).

Când acest conducător, Iair, a alergat la Isus, el a afirmat credința adevărată: „Doamne, tot ceea ce are nevoie fiica mea ești Tu! Ai toată puterea și o poți împiedica să moară!” Iair reprezintă cea mai mare parte a creștinismului. Știm că Hristos este singura noastră speranță și în vremurile noastre de criză alergăm spre El, cădem la picioarele Lui și căutăm mila și ajutorul Lui. Răspunzând credinței lui Iair, „Isus a plecat împreună cu el.” (versetul 24).

Chiar în timp ce inima lui era plină de speranță, Iair ar fi putut fi lovit și de un gând îngrozitor: „Dacă este prea târziu? Este minunat să-L am pe Isus lângă mine, dar am nevoie de timp. Avem nevoie de Isus și de timp!” Cel mai probabil oamenii care priveau și-au spus între ei: „Isus este marele medic, dar ar fi mai bine să se grăbească - poate muri în orice moment.” Și ce s-a întâmplat? Fetița a murit!

De ce a permis Isus să ajungă mai târziu? Pentru că și-a dorit ca urmașii Săi să aibă credință în puterea Sa de înviere – o credință care depășește speranța, dincolo chiar de moarte! „Pe când vorbea El încă, iată că vin nişte oameni de la fruntaşul sinagogii, care-i spun: „Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învăţătorul?” (5:35). Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: „Nu te teme, crede numai!”(5:36).

Isus nu renunță niciodată la cei morți! Plecând chiar dintr-o groaznică scenă de confuzie, îndoială și frică, El a proclamat cuvintele vieții: „Fetiţo, scoală-te, îţi zic!” (5:41).

Există o mare agitație și tulburare în viața ta? Doliu? Confuzie? Opresiune? Ar putea fi pentru că nu crezi că Isus poate învia ceea ce este mort. Crede că Isus știe ce face; El are un plan de viață pentru tine, așa că nu renunța! Isus va face o minune dacă vei avea încredere în Cuvântul Său.

Download PDF