Credința pentru ce este imposibil | World Challenge

Credința pentru ce este imposibil

David Wilkerson (1931-2011)December 10, 2019

Moise i-a scos pe copiii lui Israel din Egipt și, odată ce au ajuns la Marea Roșie, acesta și-a ridicat toiagul peste apă, iar în timpul nopții un vânt puternic de est a împărțit marea. Apa se ridica într-un zid de fiecare parte, pentru ca israeliții să poată traversa pe uscat. Când egiptenii au vrut să-i urmărească, apele i-au copleșit și i-au înecat pe toți. Citiți relatarea din Exodul 14:15-31.

Moise și copiii lui Israel s-au bucurat în Domnul, iar sora lui, Miriam, a condus cântarea (vezi 15:20-21). Dar chiar și după această mare victorie, nu a trecut mult timp până când circumstanțele nefavorabile i-au determinat pe oameni să se plângă de Moise și Aaron. Din păcate, cei mai mulți dintre acești oameni care au îndurat urgiile Egiptului și L-au lăudat pe Dumnezeu pentru eliberarea de la Marea Roșie, nu au ajuns în Țara Făgăduinței. În schimb, au pierit într-o pustie mizerabilă - totul din cauza îndoielilor.

Dragilor, Țara noastră Promisă astăzi este Isus Hristos viu în noi. El este moștenirea noastră, odihnindu-ne în credincioșia Lui și bucurându-ne de prezența Sa. Dumnezeu nu a intenționat niciodată să rămânem într-o pustie de goliciune și secetă. Prin Fiul Său, ne‑a oferit o viață abundentă - o viață fără griji și tulburări, dacă ne punem încrederea în El. 

Chiar acum se poate să te afli în lupta vieții tale. Inamicul vine la tine din toate părțile, și chiar dacă știi că ai un Dumnezeu puternic de partea ta, tot ce se poate vedea este lupta din fața ta. Îl întrebi pe Dumnezeu: „De ce m-ai adus în această încurcătură? Nu pot face asta.“

Cuvântul te asigură că poți intra într-un loc de odihnă, în plinătatea lui Hristos. „Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată.” (Evrei 10:22) Dumnezeu vrea să ajungi la acel loc de pace. El vrea ca tu să te odihnești cu adevărat în puterea și în capacitatea Lui de a te elibera de toate capcanele, încercările și ispitele - dacă vei avea încredere în El!

Download PDF