Credința triumfătoare | World Challenge

Credința triumfătoare

David Wilkerson (1931-2011)October 18, 2019

În Numeri 13 și 14, găsim limbajul și definițiile adevăratei credințe și ale necredinței. Cele zece iscoade care fuseseră în țară se întorseseră cu un raport cu privire la ceea ce au văzut. „Iată ce au istorisit lui Moise: "Ne-am dus în ţara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o ţară în care curge lapte şi miere şi iată-i roadele. Dar poporul care locuieşte în ţara aceasta este puternic, cetăţile sunt întărite şi foarte mari. Ba încă am văzut acolo şi pe fiii lui Anac.” (Numeri 13: 27-28). Așadar, raportul a fost atât pozitiv, cât și negativ.

Oamenii au intrat in panică și au strigat de frică și necredință: „Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. “ (vezi 13:31). Dar Caleb, o voce liniștită a credinței, a avut exact abordarea opusă : „Haideți să ne suim şi să punem mâna pe ţară, căci vom fi biruitori!” (13:30).

Toată adunarea s-a alăturat spunând: „Să ne întoarcem în Egipt și captivitate! Nu putem să intrăm în Țara Promisă. Există prea mulți dușmani puternici!” (14: 1-4). Dar, din nou, credința a vorbit prin Iosua și Caleb: „Ţara pe care am străbătut-o noi ca s-o iscodim este o ţară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în ţara aceasta şi ne-o va da: este o ţară în care curge lapte şi miere.” (14: 7-8).

Dumnezeu vrea să știe ce este în inima ta ca un adevărat credincios. Este frica de uriași și dorința de a reveni în Egipt? El dorește un popor care va folosi credința pentru a sfâșia orice lucru care îl va feri de plinătatea lui Isus. 

Inamicul nu are puterea de a opri poporul lui Dumnezeu să atingă ceea ce El are pentru ei. Satana poate să folosească un uriaș de probleme împotriva ta chiar acum - nu pentru a te ține jos, ci pentru a te feri. Tot iadul este împotriva voastră pentru a vă împiedica să umblați în plinătatea lui Hristos, la un loc de odihnă, la o viață de încredere și o înaintare a păcii sub stăpânirea Lui.

Lăsați credința să domnească și vestiți: „Nu mă voi teme de ceea ce poate face omul. Dușmanii mei nu au nicio putere pentru că Dumnezeu este cu mine. Am să intru în tot ce El a pregătit pentru mine! ”

Download PDF