Crescând în unitate | World Challenge

Crescând în unitate

David Wilkerson (1931-2011)March 31, 2020

„Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu crescând şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult.” (2 Tesaloniceni 1:3).

Ce compliment mare le-a făcut Pavel creștinilor din Tesalonic! Iată esența completă a ceea ce le spunea: „Este incredibil să pot vedea cât de mult ați crescut, atât în ​​credința voastră în Hristos, cât și în dragostea unul față de celălalt. Oriunde mă duc, mă laud cu voi privind creșterea voastră spirituală. Cât de mult Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi!”

În acest scurt pasaj, Pavel ne oferă o imagine uimitoare a unui Trup de credincioși care creștea în unitate și în iubire. Atât individual, cât și colectiv, credința și dragostea tesalonicienilor se deosebea de toate celelalte biserici. Este evident că ei învățau, lucrau și creșteau – iar viața lor oferea dovezi în aceste privințe. Potrivit lui Pavel, despre ei se vorbea în fiecare biserică din Asia.

Astfel, predicarea acestor credincioși îi provoca pe ceilalți la o umblare mai profundă cu Hristos. Le topea ambițiile trupești și îi conștientiza de orice obicei care nu era asemenea lui Hristos. Duhul Sfânt care era în ei rupea orice barieră etnică sau de culoare. Ei descopereau cum să îmbrățișeze fiecare persoană, fie ea bogată sau săracă, educată sau fără educație, în timp ce ofereau dragoste reciprocă, urmărind binele celorlalți în dragoste.

Cea mai importantă caracteristică a acestei biserici a fost aceea că Îl onorau și ascultau de Cuvântul lui Dumnezeu și nu permiteau învățătorilor mincinoși să intre în mijlocul lor și să-i conducă pe oameni spre noi modele religioase.

Vrei să crești spiritual? Atunci cere Duhului Sfânt să strălucească lumina Sa asupra fiecărei zone de slăbiciune sau păcat din viața ta! Dumnezeu este Cel ce îți adapă duhul, îți hrănește sufletul, înfigându-Și rădăcinile Sale puternic în inima ta pe măsură ce Îl cauți.

Download PDF