Crezând că Dumnezeu ascultă strigătul tău | World Challenge

Crezând că Dumnezeu ascultă strigătul tău

David Wilkerson (1931-2011)January 7, 2021

S-ar putea să te afli în mijlocul unui miracol chiar acum și pur și simplu să nu-l vezi. Se poate să fii în așteptarea unui miracol. Ești descurajat pentru că lucrurile par a se afla într‑un punct mort. Nu vezi nicio dovadă a lucrării supranaturale a lui Dumnezeu în dreptul tău.

Luați în considerare ceea ce spune David în Psalmul 18: „Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu: din locașul Lui, El mi-a auzit glasul, și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat, temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat, pentru că El Se mâniase. Din nările Lui se ridica fum, și un foc mistuitor ieșea din gura Lui: cărbuni aprinși țâșneau din ea. A plecat cerurile și S-a coborât: un nor gros era sub picioarele Lui ... Domnul a tunat în ceruri, Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul cu grindină şi cărbuni de foc. A aruncat săgeți și a risipit pe vrăjmașii mei, a înmulțit loviturile trăsnetului și i-a pus pe fugă.” (Psalmul 18: 6-9, 13-14).

Trebuie să vă dați seama că niciunul dintre aceste lucruri nu s-a întâmplat literalmente. Totul a fost ceva ce David a văzut prin ochii săi spiritual. Preaiubiților, aceasta este credința. Atunci când crezi că Dumnezeu ți-a auzit strigătul, că nu a întârziat, că nu ignoră petiția ta. Iar El în schimb, ți-a început în liniște minunea imediat de când te-ai rugat și chiar și acum face lucrări supranaturale în dreptul tău. Aceasta înseamnă cu adevărat să crezi în miracole, în minunata Sa lucrare progresivă din viețile noastre.

David a înțeles adevărul fundamental de sub toate acestea: „El m-a scos la loc larg și m‑a scăpat, pentru că mă iubește.“ (Psalmul 18:19) David a declarat: „Știu de ce Domnul face toate acestea pentru mine. Este pentru că se bucură de mine.”

Cred cu adevărat în miracolele instantanee. Dumnezeu încă lucrează astăzi minuni glorioase și instantanee în lume. În Matei 16: 9-11 și Marcu 8: 19-21, în timp ce Isus le amintește ucenicilor de hrănirea miraculoasă a celor 5.000 și 4.000, El le cere acestora și ne cere și nouă, să luăm aminte la minunile Sale progresive și la rolul lor în propriile noastre vieți, astăzi.

Download PDF