Crezând că va fi un seceriș | World Challenge

Crezând că va fi un seceriș

David Wilkerson (1931-2011)September 8, 2020

„Când [Isus] a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui!” (Matei 9:36-38)

Cuvintele lui Isus despre o recoltă gata de a fi secerată se aplică în ziua de azi? Unde vedem dovada faptului că lanurile sunt albe și pregătite de un seceriș? Este în această generație un plâns după sfințenie? Cu puține excepții, aceste lucruri nu se întâmplă. Totuși, niciunul din aceste lucruri nu l-a mișcat pe Isus în vremea Sa. El a fost mai degrabă mișcat de condițiile triste pe care le vedea din toate părțile. Peste tot pe unde privea, oamenii erau copleșiți de necazuri.  De fapt, când El a privit Ierusalimul, a plâns pentru împietrirea și orbirea spirituală pe care le văzuse (vezi Luca 19:41). Aici erau oameni care se îndreptau spre judecată, fără pace, care erau doar plini de frică și deprimați.

De fapt, Isus ne oferă o ilustrație despre cum vor fi zilele de pe urmă: „Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă ... oamenii îşi vor da sufletul de groază, în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ.” (Luca 21:25-26). Pe scurt, Isus descrie aici generația cea mai neliniștită, deprimată, stresată din toate timpurile.

Toate profețiile Sale se împlinesc chiar acum, înaintea ochilor noștri. Această generație este plină de îngrijorare și neliniște. Aud cuvintele lui Isus: „Lanurile sunt coapte. Secerișul este bogat.” El spune bisericii Sale: „Oamenii sunt gata să asculte. Aceasta este vremea să crezi că va fi un seceriș, o vreme în care să începi să seceri!”

Hristos este Domnul secerișului și El ne spune: „Nu vă mai concentrați pe greutățile din jurul vostru, ci în schimb, ridicați-vă ochii și priviți, ogoarele sunt gata de recoltă!” În calitate de lucrători, noi suntem instrumentele secerișului în mâna Domnului. Dumnezeu caută pe cei care vor sta înaintea lumii si vor proclama: „Dumnezeu este cu mine! Satan nu mă poate opri. Priviți doar la viața mea! Sunt mai mult decât biruitor prin Hristos, care trăiește în mine!”

Download PDF