Crezându-L pe Dumnezeu pentru ce este miraculos | World Challenge

Crezându-L pe Dumnezeu pentru ce este miraculos

Gary WilkersonMarch 23, 2020

O scenă din Evanghelia lui Marcu abordează tipurile de situații intense care ne pot confrunta credința. Când ne întâmpină brusc o calamitate, putem experimenta sentimente lipsite de speranță și de disperare.

Iair, un om devotat, temător de Dumnezeu, lider al sinagogii locale, se confrunta cu o criză. Fiica lui cea mică era bolnavă aproape de moarte, iar când a aflat că Isus vindecătorul este în apropiere, a decis: „Îmi voi pune încrederea în El.” Alergând spre Mesia, a căzut la picioarele Sale și L-a implorat cu fervoare: „Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ţi pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă şi să trăiască!” (Marcu 5:23)

Iair pleda pentru o minune: „Doamne, dacă Tu nu faci lucrul acesta, eu nu mai am nicio speranță. Doctorii nu pot ajuta, dar știu că Tu poți face o minune!” Expresia pe care Iair o folosește în versetul de mai sus – „ca să se facă sănătoasă şi să trăiască”, denotă credința sa în puterea lui Hristos. El a crezut pe Domnul pentru imposibil, declarând, „Isus, Tu poți.“ Știa că Hristos numai dacă s-ar fi atins de fiica Lui, ea ar fi fost vindecată.

Ceea ce se întâmplă în continuare dezvăluie un alt nivel de credință: „Isus a plecat împreună cu el. Şi după El mergea mult norod şi-L îmbulzea. Şi era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge.Ea suferise mult de la mulţi doctori; cheltuise tot ce avea, şi nu simţise nicio uşurare; ba încă îi era mai rău.” (5: 24-26)

Aici întâlnim o altă persoană aflată într-o situație disperată. Această femeie fusese de la un doctor la altul și își epuizase resursele căutând vindecare, iar starea ei se înrăutățise. Însă când a auzit că Isus este în apropiere, speranța a izvorât în inima ei, iar acea sămânță de muștar a credinței a crescut în inima ei. Ea s-a gândit: „Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.” (5:28)

Credința acestei femei era atât de puternică încât era convinsă că bunătatea lui Dumnezeu avea să facă o minune în trupul ei. Era o credință de piatră, solidă – care îl crede pe Dumnezeu pentru a face minuni, bazată pe bunătatea Lui.

Mai crezi că Isus poate? Crezi că o va face? Indiferent de încercarea ta, oricât de mult ar părea lipsită de speranță, El este gata să intervină. Cere-I astăzi să inspire credință în tine.

Download PDF