Curaj pentru a înfrunta dușmanul | World Challenge

Curaj pentru a înfrunta dușmanul

Carter ConlonDecember 7, 2019

Isus a spus odată: „Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10)

Tu și cu mine ne confruntăm cu un hoț astăzi - unul care a venit să fure viitorul nostru, familiile noastre, bucuria noastră, speranța noastră și eficiența pe acest pământ. Cu toate acestea, Isus ne amintește că ne-a deschis o cale ca noi să avem o viață abundentă. Astfel, și noi trebuie să ajungem să înțelegem că avem putere pentru a ne înfrunta inamicul.

Diavolul va încerca să te convingă spunându-ți că victoria este a lui. Cu toate acestea, el este mincinos! Dumnezeu te-a chemat, și de asemenea, te-a înzestrat pentru a-l învinge. Psalmistul David a spus în felul acesta: „Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Tu mă încingi cu putere pentru luptă şi răpui pe potrivnicii mei sub picioarele mele.“ (Psalmul 18:29,39)

Pavel ne învață în cartea Efesienilor astfel: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.” (Efeseni 6:10-11) Cu alte cuvinte: „Aveți putere înlăuntrul vostru. Umblați cu neprihănire în relația voastră cu Dumnezeu.” Vă îndemn să mergeți la Scriptură, fiindcă acolo se află armura voastră!

Nu te confrunți singur cu inamicul. Cereți Domnului să vă ofere o viziune despre cine sunteți cu adevărat în Hristos, o viziune privind de ce „şi dracii cred… şi se înfioară!” (Iacov 2:19) Profetul Elisei s-a rugat cândva ceva similar pentru a-și încuraja slujitorul fricos: „Nu vă temeți, căci cei care sunt cu noi sunt mai mult decât cei care sunt cu ei”.

Nu tremura când te confrunți cu vrășmașul! Ai armele lui Hristos, părtășia fraților și a surorilor, care sunt acolo pentru a te ajuta, și pe Isus, marele General. Nu ești niciodată singur!

Carter Conlon s-a alăturat personalului pastoral al Bisericii din Times Square în 1994 la invitația pastorului fondator David Wilkerson și a fost numit pastor senior în 2001.

Download PDF