Desfătarea Tatălui | World Challenge

Desfătarea Tatălui

David Wilkerson (1931-2011)November 13, 2020

„Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru... să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină.” (Evrei 10: 19-20, 22)

Există două părți ale lucrării lui Hristos la Calvar. O parte aduce beneficii păcătosului, în timp ce cealaltă aduce beneficii Tatălui. Suntem bine familiarizați cu beneficiul din partea umană. Crucea lui Hristos ne-a oferit iertarea păcatelor noastre, puterea victoriei asupra tuturor robiilor, stăpânire asupra păcatului, o sursă de milă și de har. Și, bineînțeles, ni se dă promisiunea eternității. 

Cu toate acestea, există un alt beneficiu al crucii, unul despre care știm puțin. Iar acesta este un beneficiu al Tatălui. Înțelegem foarte puțin despre bucuria Tatălui care a fost făcută posibilă prin cruce.

Dacă ne concentrăm numai asupra iertării de la cruce, atunci ne lipsește un adevăr important pe care Dumnezeu l-a însemnat pentru noi privind crucea. Există o înțelegere mai completă aici și are legătură cu desfătarea Lui. Acest adevăr oferă poporului lui Dumnezeu mult mai mult decât o simplă ușurare. Acesta aduce libertate, odihnă, pace și bucurie.

Desfătarea lui Dumnezeu vine prin plăcerea Sa în compania noastră. Într-adevăr, cel mai glorios moment din istorie a fost când vălul templului a fost rupt în două, în ziua în care Hristos a murit. În acel moment, pământul tremura, stâncile se rupeau și mormintele erau deschise. În clipa în care vălul templului a fost sfâșiat – ce-l separa pe om de prezența sfântă a lui Dumnezeu – a avut loc un lucru incredibil. Din acel moment, omul nu numai că a putut intra în prezența Domnului, dar Dumnezeu a putut veni spre om!

Înainte de cruce, nu exista acces la Dumnezeu pentru publicul larg, numai marele preot putea intra în sfânta sfintelor. Acum Tatăl declară: „Acesta este Fiul Meu iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Tu ești trupul Lui și El este conducerea ta, astfel găsesc desfătare în tine. Toate cele pe care le-am dat Fiului Meu, ți le dăruiesc! Plinătatea Lui este a ta!”

Download PDF