Discernând o imitație | World Challenge

Discernând o imitație

Gary WilkersonSeptember 9, 2019

„ Şi acum, ştiu că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu.” (Fapte 20:25).

Pavel a proclamat neîncetat Evanghelia lui Isus Hristos și a dat învățături bisericilor zi și noapte. El a îndurat persecuții severe oriunde s-a dus și când fost în înștiințat de către Duhul Sfânt că urma fie martirizat, i-a adunat pe bătrânii bisericii la Efes. În timp ce le-a împărtășit dragostea pentru ei, le-a și lăsat o instrucțiune importantă.

„Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma, şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.” (20:29-31). Pavel a emis două avertismente: se vor strecura oameni stricați din afară și chiar și dintre ai voștri vor avea învățături stricăcioase.

Învățăturile distorsionate pot părea a fi aproape corecte, dar sunt suficiente pentru a-i distrage pe credincioși de pe calea cea dreaptă. Chiar și o simplă ușoară modificare a teologiei, o mică modificare a doctrinei, un fel de extremism nebunesc îi poate determina pe oameni să se abată de la adevăr. Pavel și-a petrecut viața propovăduind cu pasiune Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca urmașii săi să poată discerne o imitație a acesteia. El dorea ca aceștia să zidească bine, astfel încât ei să nu fie clătinați sau dărâmați din interior.

„Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.” (20:32). Pavel dorea ca bătrânii să se întoarcă la bisericile lor și să verifice dacă Cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit cum trebuie.

Trăim într-o cultură creștină care este atât de distorsionată încât cu greu mai poate fi recunoscută. Vă îndemn să studiați Cuvântul lui Dumnezeu și să umblați îndeaproape cu Domnul, pentru a putea crește în discernământ. Cunoscând adevărul, nu vei fi atras de ceva contrafăcut.

Download PDF