DOAMNE, TU ÎMI EŞTI SUFICIENT | World Challenge

DOAMNE, TU ÎMI EŞTI SUFICIENT

Gary WilkersonMarch 12, 2018

"Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda."(1 Corinteni 10:13)

Pavel le scrie Corintenilor și îi liniștește. "Eştii pe punctul de a cădea? Te simți ca și cum nu mai poți continua? Ei bine, fii încurajat pentru că am un cuvânt minunat pentru tine. O mulțime de oameni au trecut prin aceleași ispite pe care le experimentezi şi tu, dar ele nu au fost biruite de acestea!" De ce? Deoarece Dumnezeu este credincios și va oferi o cale de scăpare.

Dumnezeu este credincios! Cei din jurul vostru pot să nu fie credincioși; de fapt, eu nu pot fi credincios prin puterea mea. Dar Isus trăiește în noi și neprihănirea lui Dumnezeu lucrează în viețile noastre.

Când te întâlnești cu Isus, sămânța lui Dumnezeu trăiește în tine. Sângele Mielului care a fost sacrificat pe cruce te revitalizează și corpul, mintea, inima și sufletul tău sunt transformate. Isus îţi ia în stăpânire inima și te transformă, făcându-te o nouă creație.

Dumnezeu va oferi calea de scăpare! Cultura noastră oferă multe modalități de scăpare, dar Cuvântul lui Dumnezeu spune că Isus este calea de scăpare. Dumnezeu va purta de grijă! Adu-ți aminte de Avraam când s-a urcat pe munte ca să-și ofere propriul fiu ca jertfă. El mergea în propria sa putere, dar Dumnezeu l-a oprit și a spus: "Nu vreau carnea lui Isaac, Avraam. Eu voi purta de grijă să aduc o jertfă în locul vostru." (vezi Geneza 22:12-13)

Indiferent de situaţia cu care vă confruntați astăzi, puteți avea încredere în Dumnezeu pentru a vă oferi o cale de ieșire - o cale de scăpare. Priviţi la El și mărturisiți: "Doamne, Tu îmi eşti de ajuns. Prin harul Tău pot să depășesc toate ispitele din viața mea: depresia, teama, mânia, pofta, orice putere a întunericului care vine împotriva mea."

Download PDF