DOAR DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU | World Challenge

DOAR DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU

Jim Cymbala
March 10, 2018

Cei mai mulți dintre noi știu că Hristos este modelul perfect al iubirii. Știm mesajul din 1 Corinteni 13 despre supremaţia iubirii și știm că Dumnezeu este dragoste. Dar atunci ne străduim nebuneşte să iubim mai mult în puterea noastră. Facem încercări deliberate de a depăși obiceiurile egoiste și de distanţare în mod natural de oamenii răi și obositori. Dar când reacționăm nepotrivit și ne simțim eșecul, ne întoarcem să refacem lecţiile, convinși că dacă ne străduim  mai mult sau citim mai mult Scriptura, vom ajunge într-un fel să-i iubim mai mult pe ceilalţi.

Pavel a vorbit despre "dragostea din Duhul", care este ceva total separat de capacitatea umană de a iubi. Îți amintești învățătura lui din Galateni? "Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea" (Galateni 5:22). Dragostea este un rod care crește în noi dintr-o sursă supranaturală. Nu este dragostea ta, și în acelaşi timp este, din moment ce Duhul lucrează în tine atât voința, cât și dorinţa de a face lucruri minunate care sunt în mintea Sa. El este viața noastră și produce roadele - nu noi. De aceea a fost trimis să trăiască în noi.

Cum altfel, Ștefan, în timp ce era ucis cu pietre, a spus: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” (Faptele Apostolilor 7:60)? Doar dragostea lui Dumnezeu l-ar putea face să iubească așa.

Fără miracolul dragostei lui Dumnezeu, viața are are calea ei de a ne face să ne împietrim cu toţii. Devenim cetățeni seniori cinici, arţăgoşi, fără strălucirea "dragostei dintâi" pe care am experimentat-o ​​la începutul vieții noastre în Hristos. Acest lucru nu este numai rău pentru noi, ci și pentru cauza lui Hristos pentru o lume uitată. Dar nu trebuie să fie așa. "Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi," (Psalmul 92:14)

Să cerem un nou botez al dragostei lui Dumnezeu. Să umblăm apoi în acea iubire, pentru ca toți cei care ne întâlnesc să poată arunca o privire în inima lui Dumnezeu.

Jim Cymbala a început lucrarea “Brooklyn Tabernacle”, cu mai puțin de douăzeci de membri într-o clădire mică, dărăpănată, într-o zonă dificilă a orașului. Nativ din Brooklyn, el este un vechi prieten al lui David și al lui Gary Wilkerson.

Download PDF