Dovada unei treziri | World Challenge

Dovada unei treziri

David Wilkerson (1931-2011)November 15, 2019

Se vorbește mult despre trezire în aceste zile și există opinii diferite despre cum ar trebui să arate. Prima dovadă a unei adevărate treziri spirituale este o mare dorință de a auzi și asculta Cuvântul lui Dumnezeu. În ziua lui Neemia, poporul a exprimat lui Ezra, un preot și cărturar, dorința de a le citi cartea Legii lui Moise: „Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus decât tot poporul. Şi când a deschis-o, tot poporul s-a sculat.” (Neemia 8:5).

Strigătul inimilor lor a fost: „Adu-ne adevăratul Cuvânt al Domnului!” Ezra a stat pe un pupitru înălțat, din lemn, și a citit Cuvântul lui Dumnezeu șase ore, în timp ce mulțimea a ascultat cu atenție. Astăzi, mulți creștini se plictisesc în biserică și vor să audă predici scurte. Pe de altă parte, există și cei care sunt flămânzi pentru Cuvânt și care doresc să audă predici inspirate de Duhul Sfânt.

O altă dovadă a trezirii este pocăința adevărată. Poporul în vremea lui Neemia s-a bucurat pentru prima dată și L-a lăudat pe Domnul la citirea Cuvântului. Apoi au îngenuncheat și s-au închinat: „Și Ezra a binecuvântat pe Domnul, marele Dumnezeu. Atunci toți oamenii au răspuns: „Amin! Amin!" Şi s-au plecat, şi s-au închinat înaintea Domnului cu faţa la pământ.” (8:6). Oamenii, tremurând la Cuvântul lui Dumnezeu, l-au primit cu inima și s-au pocăit.

Când vine trezirea, există un spirit incredibil de bucurie și sărbătoare: „Şi tot poporul s-a dus să mănânce şi să bea. Şi au trimis câte o parte şi altora, şi s-au înveselit mult. Căci înţeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră.” (8:12) Ori de câte ori dragostea pentru Cuvântul Lui este restaurată, iar pocăința urmează ca rezultat, mereu va avea loc un val de adevărată bucurie și sărbătoare.

Dovada finală a trezirii este separarea absolută de lume: „Cei ce erau din neamul lui Israel, despărţindu-se de toţi străinii, au venit şi şi-au mărturisit păcatele lor şi fărădelegile părinţilor lor.” (9:2). Oriunde există o restaurare biblică, va exista o conștientizare din ce în ce mai mare a chemării Domnului de a fi separați de tot ceea ce este lumesc și senzual.

Dumnezeu ridică o rămășiță formată din cei care doresc o trezire care să-i schimbe pe cei credincioși asemenea chipul lui Isus Hristos. Ce vremuri emoționante pentru a fi viu în Trupul lui Hristos!

Download PDF