Dragostea neschimbătoare a lui Dumnezeu | World Challenge

Dragostea neschimbătoare a lui Dumnezeu

David Wilkerson (1931-2011)March 18, 2020

Comuniunea cu Dumnezeu constă în două lucruri: a primi dragostea Tatălui și a-L iubi la rândul tău. Poți petrece ore în rugăciune în fiecare zi, spunând Domnului cât de mult Îl iubești, dar nu este comuniune decât dacă primești dragostea Sa în schimb.

Psalmistul ne încurajează să ,,intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele!” (Psalmul 100:4) De ce ni se face o invitație așa de îndrăzneață și care este motivul pentru astfel de mulțumiri și laude? Este datorită faptului că ni se arată cum este Dumnezeul înaintea căruia venim: ,,Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci şi credincioşia Lui, din neam în neam.” (100:5)

Dumnezeu nu vine la noi ca un tată dificil și autoritar. Mai degrabă este bun și tandru, plin de dragoste și milă față de noi. Dragostea Sa este necondiționată și El nu ne va respinge niciodată când Îl chemăm. Îi pasă de tot ceea ce are legătură cu noi, dar prea puțini creștini au pus stăpânire pe această dragoste uimitoare și acest har. Ei trăiesc în frică și îndoială, cu puțină sau nicio nădejde.

Iubirea adevărată se manifestă prin două lucruri: odihnă și bucurie. Prorocul Țefania scrie: ,,Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.” (Țefania 3:17)

Dumnezeu se odihnește în dragostea Sa pentru poporul Său. În ebraică, fraza ,,va tăcea în dragostea Lui” se citește astfel: ,,El va sta liniștit datorită dragostei Sale”. În esență, Dumnezeu spune: ,,Am găsit adevărata Mea dragoste și nu trebuie să mai caut în altă parte”.

Dumnezeu Își găsește toată plăcerea în poporul Său. Țefania dă mărturie că dragostea lui Dumnezeu pentru tine este atât de mare încât Îi pune o cântare pe buzele Lui! „A se bucura” înseamnă a avea bucurie și desfătare; este o expresie vizibilă a bucuriei lăuntrice. Este de asemenea și cea mai mare expresie a dragostei.

Dumnezeu a văzut mai dinainte toate păcatele și eșecurile tale, cu toate acestea te iubește încă cu o iubire tandră. Dacă Dumnezeu te-a iubit atât de mult încât a dat pe propriul Său Fiu să moară pentru tine când încă erai adâncit în păcat, o să Își retragă El oare dragostea dacă te vei poticni sau vei cădea? Categoric nu! Dragostea Sa este puternică și de neclintit – neschimbătoare și veșnică.

Download PDF