DUHUL FĂRĂDELEGII | World Challenge

DUHUL FĂRĂDELEGII

David WilkersonJanuary 3, 2017

„Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze” (2 Tesaloniceni 2: 7).

Cuvântul grecesc pe care Pavel îl folosește pentru fărădelege în acest pasaj înseamnă literal sfidare a legii, nelegiuire. Așadar, taina este una a nelegiuirii — a acționa în afara legii, fără reținere.

Totuși, această nelegiuire nu este pur și simplu o rebeliune împotriva regulilor omenești. Nu este vorba despre revoltă împotriva autorităților civile, sau de a comite o crimă violentă. Aceste lucruri într-adevăr întărâtă mânia lui Dumnezeu, dar taina fărădelegii merge mult mai adânc. Este o respingere fățișă a adevărului care este în Hristos — o înlăturare a Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu și a poruncilor Lui.

Acest duh al fărădelegii este de nestăpânit în națiunea noastră de azi. Este însăși forța motrice din spatele legislației care caută să alunge pe Dumnezeu din societatea noastră; același duh pe care Satan l-a folosit pentru a o înșela pe Eva când i-a spus, în așa multe cuvinte: „Dumnezeu nu o să te pedepsească pentru neascultarea ta. Poți mânca din fruct și nu va trebui să plătești pentru aceasta!”

Satan folosește aceeași minciună în creștinătatea de azi; zi după zi, el convinge mulțimi mari de credincioși că pot păcătui fără a plăti vreo penalizare. Acesta este un plan demonic de a corupe evanghelia harului lui Hristos.

În mod tragic, mulți creștini căldicei cedează în fața acestui duh de fărădelege. Pavel spune că Antihristul se va ridica în poziție de putere pentru că oamenii vor fi orbiți și înșelați de propriul păcat (vezi 2 Tesaloniceni 2: 9-10).

 Satan va amăgi mase de oameni, întocmai ca pe Eva, convingându-i de o minciună subtilă dar puternică: „Dumnezeu nu pedepsește păcatul!”

Pavel spune că această înșelare va veni „pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți” (versetul 10). El apoi adaugă: „ Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună” (versetul 11).

Apostolul spune: „Acei care refuză să asculte și să respecte Cuvântul lui Dumnezeu va cădea sub această puternică amăgire. Întâi vor închide ochii la păcatul lor, îl vor justifica. Dar nu mult după aceea vor căuta cu toată forța un mesaj de har confortabil. De fapt, ei vor inventa un har care este cu mult dincolo de ce a intenționat Dumnezeu. Harul Lui niciodată  nu va duce la permisiune, ci întotdeauna duce la pocăință!” 

Download PDF