Dumnezeu Și-a îndreptat inima asupra ta | World Challenge

Dumnezeu Și-a îndreptat inima asupra ta

David Wilkerson (1931-2011)March 4, 2021

Ce ar trebui să ne spună norul de martori din Evrei 12:1 ție și mie? Pur și simplu acest lucru: „Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul.” (1 Petru 3:12)

Nu cred că această mare mulțime de martori cerești ne-ar vorbi despre respectarea teologiilor sau a doctrinelor complicate. Cred că ne-ar vorbi în simplitatea adevărului:

·     Autorul epistolei ne mărturisește că trebuie să ne uităm la Isus, autorul și desăvârșirea credinței noastre. Trebuie să predicăm în continuare victoria crucii, să suferim acuzațiile păcătoșilor împotriva noastră și să lăsăm deoparte păcatul nostru, alergând cu răbdare în cursa pusă înaintea noastră (vezi Evrei 12:1-2).

·     Regele David ne mărturisește că putem avea încredere în iertarea Domnului și că El nu va îndepărta Duhul Său cel Sfânt de la noi. David a comis o crimă, a trăit în adulter și a fost un mincinos. Dar s-a pocăit și Tatăl nu l-a lăsat să plece, pentru că își îndreptase inima spre David.

·     Petru ne mărturisește că a păcătuit împotriva celei mai mari lumini pe care un om o poate avea vreodată. Acest om ar fi putut trăi în vinovăție și condamnare, dar Dumnezeu și-a îndreptat inima înspre el.

·     Pavel ne-ar spune să nu ne temem de suferințele noastre. Atunci când Hristos l-a chemat pe Pavel să predice Evanghelia, El i-a arătat cât de multe mari necazuri îl așteptau.

Când Dumnezeu Își îndreptă inima asupra ta, vei fi încercat deseori. Adevărul este că, pe măsură ce suferința ta este mai lungă și mai grea, tot astfel și mai profund Dumnezeu Își îndreptă inima asupra ta, pentru a-ți arăta dragostea și grija Sa. Acesta este mărturia vieții lui Pavel și a vieții lui Isus. Vrăjmașul poate veni împotriva ta, dar Domnul nostru a ridicat o apărare împotriva lui. Găsim odihnă absolută în Isus.

Download PDF